Skip to content

Carl Heath Posts

Brytningstid – nu är tiden för ett öppet digitalt samhälle

Föreställ dig att alla torg, parker, och lokaler du besöker eller bor på ägs av bara ett eller ett par företag. De äger inte bara alla platserna, utan bestämmer också vad dessa platser ska användas till, och vem som får använda dem. De bestämmer vem som får vara där och inte. För det mesta är det gratis hyra, för företagen finansierar allt genom reklam. På grund av detta är alla platser utformade så att alla får ta del av reklamen. I kommunhuset är dagordningen på kommunfullmäktige anpassad efter reklampausernas längd. I parken kan man höra reklam i högtalare med jämna mellanrum. På lekplatsen är det naturligtvis reklam riktad till de allra minsta, och på äldreboendet reklam för de allra äldsta. Eftersom det inte kostar något och det hela har hållit på så länge, så är det inte längre någon som tänker på det. Det har blivit det normala. Det bara…

Leave a Comment

Appen Diane – Från prat till produktivitet

Det börjar liksom att klia. Och när det börjat, så bara måste jag klia tillbaka. Det går inte att inte göra. Jag bara måste. Precis den känslan, det där med att det kliar, kan jag få om idéer. Det går liksom inte att hålla den där idén kvar som en flyktig tanke, den bara måste komma till livs på något sätt. Den känslan var början på detta experiment. En idé om att kunna effektivisera enklare och rutinmässiga arbetsflöden med hjälp av AI. Att automatisera bort en massa tråkiga grejer i vardagen. Ända sedan jag för drygt ett år sedan fick tillgång till OpenAIs AI verktyg GPT3, har jag utforskat och experimenterat. Språkmodellen som från början mest var uppmärksammad bland andra nördar kom att hamna på allas läppar med utvecklingen av nästa version, chatGPT. Det var spännande att utforska vad jag kunde göra med denna AI. Att bearbeta, förändra, utforska och…

Leave a Comment

Skolväsendet och samhällets digitalisering

Den länkade filmen och texten har varit en del i Skolverkets serie av konferenser – Leda Digitalisering, där jag haft förmånen att delta under våren. Under åtta konferenser runt om i Sverige har Skolverket, tillsammans med kommunala politiker och tjänstemän träffats för att tillsammans utforska möjligheter och utmaningar kopplade till skolväsendets digitalisering utifrån ett lednings och styrningsperspektiv. Mitt bidrag har framförallt legat i att porträttera på vilket sätt skolväsendet påverkas av samhällets digitalisering, och vad denna påverkan kan föra med sig. Texten och filmen nedan utgjorde ett av många olika samtalsunderlag under konferenserna. En längre version av denna text finns också i Skolverkets utbildning för skolhuvudmän, också den med namnet Leda Digitalisering. Hur ska man utveckla skolan? Skolan och förskolan måste finnas i sin egen samtid. Det betyder att den måste utvecklas i takt med de förändringar som påverkar samhället i stort. För att möta samhällsutvecklingen så behöver skolväsendet kontinuerligt…

Leave a Comment

Demokratin och allas deltagande

Denna text är en kort föreläsning under ett kommun- och ungdomsfullmäktige i Västervik, den 24 april 2023. Hej, jag heter Carl Heath och är till vardags senior forskare på RISE, statens forskningsinstitut. Jag har också varit regeringens särskilda utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. När jag var 12 år gammal bodde jag med min pappa i Nashville, Tennessee, i USA. Han bodde där då och under några år levde jag med honom. Att flytta till USA i tonåren fick mig att få ett annat perspektiv på det jag lämnade bakom mig. Det är ju det där med perspektiv. Det är ibland först när man saknar något, som man förstår dess värde. Det var många saker jag upptäckte att jag hade haft och lämnat bakom mig. Två sådana saker var mitt engagemang i rollspelsklubben som jag var med i, och ett…

Leave a Comment

Så stärker vi demokratin i Norden i en digital tid

Idag lanserar vi i den nordiska tankesmedjan för teknologi och demokrati 11 rekommendationer för att stärka det demokratiska samtalet i en digital tid i Norden. Tankesmedjan består av experter från alla nordiska länder och suveräna regioner som har arbetat tillsammans på uppdrag av Nordiska Ministerrådet under det senaste året. Utmaningar som desinformation, näthat och algoritmers påverkan på opinionsbildningen kan inte lösas enbart på nationell nivå. Det är på tiden att Norden går samman för att stärka demokratin i en digital tid. Norden har gemensamt att medborgares förtroende för institutioner är högt och att vi har en lång och stark tradition av öppen offentlig debatt och starka public service-institutioner. Samtidigt har de digitala plattformarnas växande och centrala roll för vår demokrati inte gått obemärkt förbi. Särskilt EU har initierat policyprocesser för att upprätta en grundläggande rättslig ram för våra digitala offentliga rum. Nya lagar håller för närvarande på att förhandlas fram…

Leave a Comment

Travelling fast on the bumpy road of AI

The lecture below, provided in video and text, was originally held at a conference in South Korea held by Business Sweden. Ladies and gentlemen, welcome to today’s presentation titled “Traveling Fast on the Bumpy Road of AI.” My name is Carl Heath, and I am a senior researcher at RISE – Research Institutes of Sweden. I have a background in the fields of applied IT, education and innovation, and have been exploring the application of AI in various contexts over the past years. I am excited to share with you some insights and knowledge on this rapidly evolving technology! In this presentation, we will explore various aspects of AI, from its basic principles and the latest developments to its applications across diverse sectors, such as education, healthcare, and business. We will also delve into the challenges and ethical considerations related to AI, addressing the balance between opportunities and risks. Our…

Leave a Comment

Av och med göteborgare – så utvecklar vi det demokratiska samtalet

Nedanstående föredrag hölls i samband med en demokratidag i Göteborgs Stad för tjänstemän och politiker under våren 2023. Hej, jag heter Carl Heath och är senior forskare i RISE, statens forskningsinstitut. Jag arbetar i ett av RISE innovationslabb på Lindholmen här i Göteborg, med tillämpad forskning om hur vi kan stärka förutsättningar för demokrati i en digital tid, och öka samhällets motståndskraft mot olika former av samhällsutmaningar och hot. Jag har också varit regeringens särskilda utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Det är i ljuset av de perspektiv som fört mig hit jag tänkte reflektera om det demokratiska samtalet, och hur vi utvecklar i Göteborg, av och med göteborgare. Jag tänkte börja med att gå tillbaka i tiden till 1980-talets Göteborg. Vid den tiden, i mina tidiga tonår, så gillade jag att spela spel tillsammans med kompisar. Och även om…

Leave a Comment

Det livslånga lärandets digitala utveckling förutsätter samverkan

European Data Spaces är en initiativ som syftar till att skapa en sammanhängande och integrerad digital marknad för Europa. Det är en plattform för samarbete mellan offentlig och privat sektor, civilsamhället och forskningen. Målet med European Data Spaces är att främja en enkel och säker åtkomst till data, samt att underlätta för företag och organisationer att dela och använda data på ett säkert sätt. Detta ska leda till en ökad innovation, effektivisering och konkurrenskraft för Europa. Initiativet fokuserar på att utveckla ett fritt och öppet samhälle där data kan flyttas och delas på ett säkert sätt, samtidigt som personlig information och privata data skyddas. Det är också ett sätt att främja den europeiska dataindustrin och öka dess globala konkurrenskraft. European Data Spaces är på det här sättet en viktig del av den europeiska digitala strategin och spelar en avgörande roll för att främja en hållbar och innovativ digital framtid för…

Leave a Comment

Time for braces and belts – how we strengthen public discourse together

Svensk version: Dags för hängslen och livrem – så stärker vi opinionsbildningen i samhället What would our democracy look like without journalism? There is no doubt that journalism has a crucial role in democracy. Journalism has an important role in holding power accountable in society. Journalists and media outlets are those who usually provide us the information we need to make well-informed decisions. And in a digital age, where there is an abundance of information and news sources, it is more important than ever to ensure that journalism is reliable and impartial. In just a few decades we have seen how technology have made it easier to spread false information. The development has also meant that public discourse can be more easily exposed to malign information. This development puts us at the risk of ending up in a dangerous downward spiral where people begin to lose trust in the media…

Leave a Comment