Skip to content

Carl Heath Posts

Mot ett generöst men vasst samtal om samhället

Nu stundar Almedalsveckan, en vecka full av möten, samtal, dialog och debatt. Strax över 4000 seminarier, föredrag, paneldebatter och workshops kommer att äga rum under veckan, och handla om precis allt det som fyller vårt samhälle med liv, rörelse och verksamhet. Allt debatteras och diskuteras. Från ”Hur lär vi lärare programmering och digital kompetens?” till ”Framtidens järnväg – höghastighetsbana Stockholm-Göteborg-Malmö bygger Sverige starkare” och ”Upprop för den fria scenkonsten”. Inte sällan finns det fler än en uppfattning om sakernas natur och hur samhället borde se ut. Vad betyder digitaliseringen för skolan? Behöver vi verkligen höghastighetståg? Varför ska man stötta den fria konsten? När vi debatterar gör vi det av en anledning. Att vi tycker något, vill något. Vi tycker olika, om vad som är viktigt, eller om en fråga är rätt ställd. Vi diskuterar om det borde vara si eller om det borde vara så. Allt detta är rätt och…

Leave a Comment

The Swedish Number

Nu har jag ägnat lunchen åt att utforska vad som händer om man använder The Swedish Number en tid. Det är fascinerande vad en rätt enkel idé kan generera för något, och det säger något om hur vårt uppkopplade samhälle knyter samman folk. Så här skriver Svenska Turistföreningen, som ligger bakom The Swedish Number, om sitt koncept: 250 years ago, in 1766, Sweden became the first country in the world to introduce a constitutional law to abolish censorship. To honour this anniversary, Sweden is now the first country in the world to introduce its own phone number. Call today and get connected to a random Swede, anywhere in Sweden and talk about anything you want. Jag kopplade in mig och väntade en stund. Sen kom det första samtalet. En australiensisk familj som åt middag och hade högtalartelefon på. Vi pratade en del, de intresserade sig för mitt arbete och vad jag gjorde.…

Leave a Comment

Att simma i sirap – Om innovation i tröga organisationer

Vad kännetecknar tröga organisationer? Finns det något hopp för dem? Det känns ibland ”som att simma i sirap” Ett tecken att hålla utkik efter för att se när verksamheter har blivit institutionaliserade, tröga och rädda för förändring, är att se i vilken grad de motsätter sig eller inte förmår att anamma tekniska och organisatoriska förändringar som skulle kunna förbättra verksamheten. De senaste decenniet har sett ett antal innovationer slå rot i samhällets mylla, för att växa till och bli helt centrala för delar eller hela samhällets ekosystem. De har kommit att påverka mer eller mindre allt vi företar oss. Men några sorters institutioner är enastående väl skickade att motstå förändring och hos dem lyser dessa innovationer med sin frånvaro. Kanske är det i vissa lägen bra med institutioner som ändras långsamt eller inte alls, men ofta får det konsekvensen att institutionen över tid kommer att minska i relevans och gradvis sakna mening i sin samtid. Bland de…

Leave a Comment

Molnjaget – ditt digitala jag

En ljudversion av detta inlägg finns här.

Vem är du? Vad är det som utgör den du är? Frågor som dessa, om vad det är att vara människa, om vad som formar oss och gör oss till den vi är har följt med oss i alla tider. Sådana reflektioner utgår oftast ifrån att vi som människa utgörs av vår kropp, vår hjärna och dess förmåga till medveten tanke. I takt med att vi har utvecklats och skapat verktyg att berätta med, som text, böcker, bilder och fotografier har vi också skapat avtryck av tankar och idéer i världen. Den vi är går att skönja i de spår vi lämnar efter oss.

Leave a Comment

Att göra lärande enkelt är för enkelt

För ett par dagar sedan läste jag Per Falks reflekterande text om hur frågan om uppmärksamhetsspann och motivation aktualiserats i olika sammanhang, och där Per funderar över om inte också skolan behöver fundera över i vilken grad den behöver anpassas för att tillgodose en minskad uppmärksamhet från elever. För några dagar sedan hade jag privilegiet att föreläsa och samtala kring framtidens skola och samhälle tillsammans med Ana Udovic, författare till Generation Ego  och Sven-Eric Liedman, en av mina favorittänkare och författare, bland annat till boken Hets!. Upplevelserna ur Pers text och det stimulerande samtalet på Jonsereds Herrgård (Tack Göteborgs Universitet och Partille Kommun för en bra eftermiddag), fick mig att fundera vidare kring frågan om uppmärksamhet och motivation.

Leave a Comment

Vem är det som viskar i ditt öra och hör allt du säger?

Idag finns det program som hjälper dig att ändra ditt sätt att skriva mejl, så att ditt språk skapar en så god upplevelse för den person som läser ditt mejl som möjligt. Det görs automatiskt, baserat på innehållet i mejlet och vem mottagaren är blanda annat. Längst verkar tjänsten Crystal ha kommit, som påstås stärka kommunikationen och förbättra interaktionen mellan dig och din läsare. Med hjälp av avancerad programvara skapas profiler på de personer du mejlar, utifrån den den öppna data som finns tillgänglig om dem. Den här sortens tjänster, som träder in som ett filter och en guide mellan dig och mottagaren av din kommunikation blir mer vanliga, och väcker en rad frågeställningar. Ända sedan de allra första ordbehandlingsprogrammen har vi haft en röst som viskat i vårt öra när vi skriver. Till en början kunde de bara se om du stavat rätt eller inte, och knappt ens det.…

Leave a Comment

Staten och medborgaren i en digital tid

Att vi lever i en digitaliserad värld och i begynnelsen av ett interaktionssamhälle har knappast undgått någon vid det här laget. Även om de senaste årens utveckling har gått väldigt fort, så har trenden i vilket vi lämnar industrisamhället bakom oss varit kännbar och tydlig under en relativt lång tid. Som Yuval Hoah Harari beskriver det i boken ”Sapiens” går det att följa dagens utveckling långt tillbaka i tiden. I ”Sapiens” reser vi långt tillbaka i mänsklighetens historia för att se och förstå de utmaningar vi står inför idag. Vår resa började enligt Harari genom den kognitiva revolutionen för ca 70 000 år sedan. Den tid då Homo Sapiens utvandrar ur Afrika och börjar forma ett symbolspråk genom skapandet av olika former av konstföremål, så som figurer, mönster och dylikt. Harari pekar på att det som skapat vår styrka som människa inte primärt är de verktyg vi format och skapat, men snarare vår förmåga att forma, utveckla och sprida berättelser, sagor, historier och kunskap från en generation till nästa. Vår enastående förmåga till kommunikation och kunskapsförmedling har gjort det möjligt för oss att föra en berättelse från en generation till nästa, och bygga på tidigare generationers kunskap. På det sättet kunde Homo Sapiens utvecklas över tid, från stenålderns yxor och pilar, till hjulet, tryckpressen, Spinning Jenny, tåget, bilen, lampan, tvättmaskinen, telefonen, datorn och internet.

Leave a Comment

Dags för en skola för interaktionssamhället

För att skolan ska vara relevant behöver den utvecklas i takt med sin samtid. Digitaliseringen är en trend som påverkat samhället på ett enastående sätt det senaste decenniet. För att möta de utmaningar som digitaliseringen för med sig har stora delar av samhället utvecklats och förändrats. Men skolan har halkat efter på många ställen, och en av anledningarna till detta står att finna i att staten under snart tio års tid har minskat sina ambitioner, har avvecklat verksamhet och upphört att bistå med strategi och stöd för skolhuvudmän. Vad är det egentligen som har hänt? Låt oss göra en tidsresa. 2005 var ett på många sätt händelserikt år. Bland mycket annat installerades George W Bush för sin andra mandatperiod. Fabian Bengtsson, VD för Siba, blev kidnappad i Göteborg. Youtube öppnades, World of Warcraft hade premiär i Europa och Ebay köpte Skype för 19 miljarder. När man idag ser tillbaka på det som hände…

Leave a Comment

Komplexitet, risk och innovation i skolan

I Sverige liksom i många andra länder i västvärlden, anser vi oss ha misslyckats med våra satsningar på skolan trots snart ett decennium av ihärdiga reformer. Jag tror att ett bärande skäl till avsaknaden av stora framsteg, trots reformer, har att göra med på vilket sätt utbildningspolitik bedrivs och på vilket sätt vi förhåller oss till begreppen risk och innovation. Den svenska skolan är ett komplext system och det finns inga enkla lösningar för att förbättra kvaliteten på den. Den tenderar däremot att behandlas som ett komplicerat problem, men det finns viktiga skillnader mellan komplexa och komplicerade system. Ett komplicerat system är ett som har fler delar och möjliga interaktioner. Det är inte lätt att förstå utan föregående utbildning eller erfarenhet av det. Men när man behärskar delar av systemet och förstår dess design, så kan man förutse alla möjliga interaktioner och resultat, och därigenom se till att systemet inte…

Leave a Comment