Skip to content

Carl Heath Posts

Vad disneys kraschade rymdskepp berättar om värdet av berättelser

Vilken spektakulär flopp från Disney! Och så märkligt att ha varit en liten del i detta enastående haveri. Detta är berättelsen om hur ett av världens största medieföretag försökte tjäna pengar på kunskaper från en nordisk subkultur och fullkomligt misslyckas, bränna flera miljarder dollar och skrota projektet. Troligtvis utan att dra lärdom av erfarenheten. Så… Var ska jag börja denna berättelse? Det blir en walk down memory lane först, för att landa i reflektioner om hur deltagarkultur inte är en ekonomisk transaktion, utan en social gemenskap. I morse läste jag en text i Rolling Stone Magazine som fångade min uppmärksamhet. Den förde mig vidare till en dokumentär av Jenny Nicholson, som jag återkommer till. Nåväl. Tillbaka i tiden. 2012 höll jag en keynote i Skottland på en forskningskonferens om AI och immersiva virtuella agenter. Min föreläsning handlade om hur man skulle kunna använda erfarenheter från design av komplexa immersiva upplevelser,…

Leave a Comment

Vår bekvämlighet låter skuggorna falla allt längre – om bekvämlighetens tyranni, och hur generativ AI ökar förekomsten av skugg-IT i offentlig verksamhet

Har du, precis som jag, kommit att upptäcka allt fler exempel på lite udda grammatik i texter på jobbet eller från vänner och bekanta? Det kan handla om mejl, brev, rapporter, analyser, pressmeddelanden. Tja, det mesta i textformat egentligen. Kanske har du sett rubriker där varje ord har stor bokstav, eller meningar som börjar med “detta” och inte “det”. Eller så är texterna sammansatta av identiskt långa stycken, med lika många meningar. Kanske finns där punktlistor och formatering som ser särdeles formell ut. Det sista avslutande stycket, inleds i regel med ett ord i stil med “Sammanfattningsvis”. Läser du en sådan text är det rätt så troligt att avsändaren har använt sig av någon slags generativ AI tjänst för att skriva eller bearbeta texten. Det kan vara chatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot eller någon annan tjänst. De har lite olika stil, de där modellerna. Men stil har de. Den går…

1 Comment

Det är allvarstid -så möter vi hoten mot demokratin

I artikeln i Nature – Misinformation poses a bigger threat to democracy than you might think – beskrivs det allvarliga hot som desinformation och misinformation (dess omedvetna vidare spridning) utgör för demokratin. Artikeln betonar vikten av att erkänna problemet, klassificera information korrekt och samtidigt upprätthålla demokratiska principer i samhället. Flera av dessa konstateranden som görs i denna värdefulla artikel identifierade jag som särskild utredare tillsammans med kollegor mellan 2018-2020 i utredningen “Det demokratiska samtalet i en digital tid – Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” (SOU 2020:56). Desinformation har blivit ett allt större problem i dagens digitala samhälle. Den påverkar inte bara individers uppfattningar och beslut, utan hotar även demokratins grundvalar. För att effektivt bekämpa desinformation menar författarna att vi först måste erkänna problemets allvar och behovet av att klassificera information som falsk eller vilseledande. Detta är dock en komplex uppgift, särskilt i realtid. Vidare finns det…

Leave a Comment

Filmer från det högre seminariet

Igår fick jag möjlighet att delta i det högre seminariet arrangerat av Forskarskolan Digital Förvaltning. Seminariet, som är universitetets främsta forum för presentation av forskningsresultat, samlade forskare från forskarskolan för att diskutera och reflektera över nyligen presenterad och pågående forskning för en öppen publik. Dagen började med en inledning från forskarskolans professorer Johan Magnusson och Tomas Lindroth. Därefter tog Kristian Norling från Västra Götalandsregionen ordet och talade om vikten av samförstånd i digitaliseringsstrategier. Hans föredrag, “Konsten att bygga samförstånd: 5 steg för att undvika stiltje i digitaliseringsstrategier,” lyfte fram hur samförstånd kan vara en nyckel till framgång i digitaliseringsarbetet. Antonio M. från Försäkringskassan fortsatte med att presentera en litteraturöversikt om “AI och värdeskapande,” där han undersökte hur AI kan bidra till värdeskapande inom offentlig sektor. Malin Tinjan från Örebro universitet följde upp med en intressant reflektion om “Hur förändringsledare bidrar till tröghet,” där hon belyste utmaningarna som förändringsledare kan möta.…

Leave a Comment

Jag byter sökmotor – kampen om makten över min digitala upplevelse

Jag har under en längre tid känt att jag har velat hitta sätt att navigera mig ut ur situationer där det är jag som är produkten på internet. Det vill säga att jag vill försöka undvika tjänster som är kostnadsfria för mig, men finansierade med reklam eller på andra sätt, som gör att det i praktiken är jag som är produkten och annonsörerna på plattformen som är kund. Den process som Cory Doctorow kallat “enshittification“. Sedan i julas har jag ersatt Googles sökfunktion och jag är grymt nöjd med bytet. Sedan i julas använder jag Kagi som sökmotor, och kompletterar med Perplexity för mer komplexa AI-baserade svar. Mitt byte av sökmotor är en del av en längre process. Jag har försökt att ersätta tjänster löpande i takt med att jag hittar bra ersättare för de jag har använt. Eller så har jag försökt sluta använda tjänster. Vissa tjänster har jag…

11 Comments

Uppmärksammad för mitt arbete med digitalisering i offentlig sektor

Idag fick jag reda på att jag hamnat på fjärdeplats på top 30-listan av makthavare inom digitalisering i offentlig sektor. Det är många kända namn och sammanhang på listan, och det känns oväntat men hedrande att mitt arbete i frågan om samhällets digitala transformation blir uppmärksammat. Jag ser det som ett uttryck för att de frågor jag tillsammans med kollegor och partners arbetar med är viktiga och har betydelse också för verksamheter och organisationer i samhället i stort. Mitt intresse för samhällets digitalisering tar sin utgångspunkt i att jag drivs av en tanke om en stark demokrati också i en digital tid. Att det mycket handlar om att vårt digitala samhälle måste funka så att alla får och kan vara en del av det. Det vill jag använda mitt engagemang till. I dessa turbulenta tider handlar det också om att skapa förutsättningar för en stark digital resiliens och rådighet i…

Leave a Comment

Människan, AI och autonomi

För en tid sedan blev jag tillfrågad om jag kunde föreläsa på Human Factors Networks seminarium på Ljungbyhed i april i år. Human Factors Network in Sweden (HFN) är ett nätverk som sedan sitt grundande 1996, ursprungligen som Swedish Center for Human Factors in Aviation, har vuxit och utvecklats för att omfatta en bredare arena av human factors tillämpningar. Idag fokuserar HFN på att utveckla kunskap och förbättra interaktionen mellan människor och system inom olika sektorer såsom transport, medicinteknik, IT, och tillverkningsindustri, för att främja systemfunktionalitet samt människans trivsel, hälsa och säkerhet. Seminariet i Ljunbyhed bestod av två dagars föreläsningar och samtal där utvecklingen av AI ur perspektivet förhållandet mellan människa och maskin var i centrum. Detta var också det ämne jag fick frågan om att föreläsa inom på seminariet. Själva föreläsningen finns inspelad ovan, och i sammanfattning i text nedan. Människan, AI och autonomi Artificiell Intelligens är idag en…

Leave a Comment

Programmed Perspectives

This winter I have had the opportunity to connect with my more creative side, by creating an experience that aimed to bridge the digital with the physical world through artificial intelligence. Since December last year I led a team at RISE – Research Institutes of Sweden, to design an installation for the exhibition “Artificial Intelligence IRL: How Sweden is putting AI to good use” at the House of Sweden in Washington. The installation, named “Programmed Perspectives: an interactive installation”, seeks to demonstrate the interplay between AI and human interaction, showcasing how the digital transformation of society impacts the democratic discourse and the ongoing evolution of AI. The work is part of a larger exhibit produced by the Swedish Institute, which illustrates Sweden’s application of AI. “Programmed Perspectives” allows participants to converse with a digital entity powered by voice-enabled AI. The twist? A button allows users to shift the AI’s core…

Leave a Comment

Deepfakes, folkbildning och Flashback Forever

Hur hänger podden Flashback Forever ihop med folkbildning, deepfakes och psyops? Och hur hamnade jag mitt upp i det? Häromdagen kom ett mejl till Psyopsförbundet, där jag är medlem i styrelsen. Mejl till förbundet brukar oftast beröra medlemmar, förfrågningar om föreläsningar eller utbildning. Men denna gången var det lite annorlunda. Emma Knyckare dök upp i inkorgen, Emma är en välkänd svensk komiker och radioprogramledare. De senare åren har hon kanske varit mest uppmärksammad för podden Flashback Forever, som hon driver tillsammans med Ina Lundström och Mia. För egen del har jag följt podden Flashback Forever mer eller mindre sedan den startade och det är en av få poddar jag stöttar på Patreon. Emma, Ina och Mia är utöver att de är fantastiskt underhållande också spännande på det sätt att de har en fäbless för att vända och vrida på perspektiv alldeles osannolika sätt. Så nu dyker alltså Emma upp i…

Leave a Comment