Skip to content

Carl Heath Posts

Debatt i SvD – dags att lämna plattformen X

Idag skriver jag en debattartikel i Svenska Dagbladet där jag menar att det där dags att helt överge plattformen X. Jag ta utgångspunkt från debattartikeln här här för att tänka vidare något utifrån den, samt också ge länkar tillbaka till det jag tidigare skrivit på temat. Det går också att diskutera att diskutera debattartikeln med mig och andra i denna tråd på Mastodon. Bakgrunden till varför jag skrev debattartikeln handlar om min syn på hur vi som samhälle behöver sätta oss i framsätet för samhällets digitala utveckling och forma de digitala rum som samhället behöver. Under min tid som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet mellan 2018-2020 kom jag att få mycket tid att fundera och tänka kring dessa frågor. Vad betydelsen av ett allt mer digitaliserat offentligt samtal är, och hur dess utformning, vilka platser det äger rum på, påverkar förutsättningarna för det. Inte minst frågor kring desinformation,…

Leave a Comment

Konsten att anteckna för ett livslångt lärande

Jag minns när jag var 13 år gammal och flyttade till Nashville, Tennessee i USA för att bo med min pappa. Jag började på en skola och fick snabbt anpassa mig till en utbildningsmiljö jag inte tidigare var van vid. Den präglades av betydligt högre krav och förväntningar på mig än jag var van vid. En av de saker jag snabbt fick anledning att lära mig var studieteknik. Skulle jag ha en chans att hänga med i skolan behövde jag hitta verktyg för att hjälpa mig att inte bara komma igång, utan även ha uthållighet. Lyckligtvis fanns det både lärare och elever som hade både erfarenhet och tålamod med mig. Jag fick lära mig att använda metoder som flashcards, cornell notes och SQ3R. Ingenting av detta hade jag stött på tidigare och mycket av det jag fick lära mig har jag haft stor nytta av sedan dess. Även om mitt…

Leave a Comment

Kom igång med Obsidian – länka samman dina tankar

Nu börjar hösten med studier för vissa och nya uppgifter att ta tag i på jobbet för andra. För många är starten på hösten ofta en tid när man försöker få lite mer ordning i arbete eller studier, och så är det också för mig. Så efter en tid har jag äntligen tagit tag i att dela lite mera tankar om hur jag tagit mig an detta, och om hur man kan utveckla ett personligt system för kunskapshantering med hjälp av programmet Obsidian, i en serie på Youtube med än så länge fyra avsnitt. Det är tillräckligt mycket för att jag känner att det är meningsfullt att dela och för andra att dra nytta av. Denna första serie är tänkt att vara en introduktion till personlig kunskapshantering i allmänhet och Obsidian i synnerhet. Den är till för dig som i dina studier, ditt fritidsengagemang eller arbete har behov och intresse…

Leave a Comment

Time of Change – Now is the Time for an Open Digital Society

Imagine all the squares, streets, parks, and venues you visit or live by in are owned by just one or a few companies. They not only own all these places but also determine what they are to be used for, and who can use them. They decide who can be there and who cannot. Mostly, it’s free rent, for these companies finance everything through advertising. Because of this, all places are designed so that everyone will consume the advertising. In the town hall, the agenda of the municipal council is adapted according to the length of advertising breaks. In the park, you can hear advertisements over the loudspeakers at regular intervals. At the playground, there’s advertising targeted at the very youngest, and at the retirement home, ads for the very oldest. Since it doesn’t cost anything and this has been going on for so long, no one really thinks about…

Leave a Comment

Brytningstid – nu är tiden för ett öppet digitalt samhälle

Föreställ dig att alla torg, parker, och lokaler du besöker eller bor på ägs av bara ett eller ett par företag. De äger inte bara alla platserna, utan bestämmer också vad dessa platser ska användas till, och vem som får använda dem. De bestämmer vem som får vara där och inte. För det mesta är det gratis hyra, för företagen finansierar allt genom reklam. På grund av detta är alla platser utformade så att alla får ta del av reklamen. I kommunhuset är dagordningen på kommunfullmäktige anpassad efter reklampausernas längd. I parken kan man höra reklam i högtalare med jämna mellanrum. På lekplatsen är det naturligtvis reklam riktad till de allra minsta, och på äldreboendet reklam för de allra äldsta. Eftersom det inte kostar något och det hela har hållit på så länge, så är det inte längre någon som tänker på det. Det har blivit det normala. Det bara…

Leave a Comment

Appen Diane – Från prat till produktivitet

Det börjar liksom att klia. Och när det börjat, så bara måste jag klia tillbaka. Det går inte att inte göra. Jag bara måste. Precis den känslan, det där med att det kliar, kan jag få om idéer. Det går liksom inte att hålla den där idén kvar som en flyktig tanke, den bara måste komma till livs på något sätt. Den känslan var början på detta experiment. En idé om att kunna effektivisera enklare och rutinmässiga arbetsflöden med hjälp av AI. Att automatisera bort en massa tråkiga grejer i vardagen. Ända sedan jag för drygt ett år sedan fick tillgång till OpenAIs AI verktyg GPT3, har jag utforskat och experimenterat. Språkmodellen som från början mest var uppmärksammad bland andra nördar kom att hamna på allas läppar med utvecklingen av nästa version, chatGPT. Det var spännande att utforska vad jag kunde göra med denna AI. Att bearbeta, förändra, utforska och…

Leave a Comment

Skolväsendet och samhällets digitalisering

Den länkade filmen och texten har varit en del i Skolverkets serie av konferenser – Leda Digitalisering, där jag haft förmånen att delta under våren. Under åtta konferenser runt om i Sverige har Skolverket, tillsammans med kommunala politiker och tjänstemän träffats för att tillsammans utforska möjligheter och utmaningar kopplade till skolväsendets digitalisering utifrån ett lednings och styrningsperspektiv. Mitt bidrag har framförallt legat i att porträttera på vilket sätt skolväsendet påverkas av samhällets digitalisering, och vad denna påverkan kan föra med sig. Texten och filmen nedan utgjorde ett av många olika samtalsunderlag under konferenserna. En längre version av denna text finns också i Skolverkets utbildning för skolhuvudmän, också den med namnet Leda Digitalisering. Hur ska man utveckla skolan? Skolan och förskolan måste finnas i sin egen samtid. Det betyder att den måste utvecklas i takt med de förändringar som påverkar samhället i stort. För att möta samhällsutvecklingen så behöver skolväsendet kontinuerligt…

Leave a Comment

Demokratin och allas deltagande

Denna text är en kort föreläsning under ett kommun- och ungdomsfullmäktige i Västervik, den 24 april 2023. Hej, jag heter Carl Heath och är till vardags senior forskare på RISE, statens forskningsinstitut. Jag har också varit regeringens särskilda utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. När jag var 12 år gammal bodde jag med min pappa i Nashville, Tennessee, i USA. Han bodde där då och under några år levde jag med honom. Att flytta till USA i tonåren fick mig att få ett annat perspektiv på det jag lämnade bakom mig. Det är ju det där med perspektiv. Det är ibland först när man saknar något, som man förstår dess värde. Det var många saker jag upptäckte att jag hade haft och lämnat bakom mig. Två sådana saker var mitt engagemang i rollspelsklubben som jag var med i, och ett…

Leave a Comment

Så stärker vi demokratin i Norden i en digital tid

Idag lanserar vi i den nordiska tankesmedjan för teknologi och demokrati 11 rekommendationer för att stärka det demokratiska samtalet i en digital tid i Norden. Tankesmedjan består av experter från alla nordiska länder och suveräna regioner som har arbetat tillsammans på uppdrag av Nordiska Ministerrådet under det senaste året. Utmaningar som desinformation, näthat och algoritmers påverkan på opinionsbildningen kan inte lösas enbart på nationell nivå. Det är på tiden att Norden går samman för att stärka demokratin i en digital tid. Norden har gemensamt att medborgares förtroende för institutioner är högt och att vi har en lång och stark tradition av öppen offentlig debatt och starka public service-institutioner. Samtidigt har de digitala plattformarnas växande och centrala roll för vår demokrati inte gått obemärkt förbi. Särskilt EU har initierat policyprocesser för att upprätta en grundläggande rättslig ram för våra digitala offentliga rum. Nya lagar håller för närvarande på att förhandlas fram…

Leave a Comment