Skip to content

Om mig

Hej!

Jag är Carl Heath. Jag är 48 år gammal och är senior forskare och fokusledare för området digital resiliens i RISE. Jag är också doktorand vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs Universitet, och knuten till SCDI – Swedish Center for Digital Innovation . Jag har uppdrag för Myndigheten för Psykologiskt Försvar kopplade till forskning och utbildning. 2018 blev jag utsedd till särskild utredare av Regeringen för att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet, samt värna det demokratiska samtalet. Jag avslutade uppdraget genom att lämna in ett betänkande till regeringen under hösten 2020.

Jag är engagerad i tillämpad forskning som knyter an till frågor rörande samhällets digitala strukturomvandling, och genom forskarskolan för digital förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) är min forskning fokuserad på att utforska och förstå betydelsen av ledarskap och politisk organisering i kontexten av förnyelse och transformation av offentlig sektor. Områden som intresserar mig utöver detta rör demokratin i en diigtal tid samt frågor kopplade till innovation kopplat till resiliens, samhällsskydd och totalförsvar.

Bakgrund

Innan jag började arbeta på RISE jobbade jag, i kronologisk ordning, i Försvarsmakten, Riksteatern, Sverok, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och Technohuman AB. Efter det ägnade jag strax över ett decennium på GR, Göteborgsregionens Kommunalförbund, i olika positioner. På GR grundande jag GR Upplevelsebaserat Lärande (idag en del av Pedagogiskt Centrum). Jag var under ett antal år också chef för avdelningen för utbildningssamverkan samt chef för gymnasieantagningen.

Jag studerade till en början samhälls- och statskunskap och tog senare en masterexamen i tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs Universitet. Jag har också som en av femton deltagare globalt genomgått den första årskullen av ett Fellowship vid Internet Society som inbegripit studier i internetkunskap, geopolitik, strategic foresight, system- tjänste och servicedesign samt ledarskap. Medverkande universitet var bland annat Sciences Po, Oxford Internet Institute, Universitetet i Singapore, Universitetet i Queensland mfl). Mitt CV syns i sin helhet på Linkedin.

Projekt

Genom åren har jag haft förmånen att få vara projektledare, designer, konsult och rådgivare inom ett stort antal projekt och verksamheter. Bland favoritprojekten återfinns:

Resilienta Informationssystem: Fokusområde i RISE för att stärka förutsättningar för tillämpad forksning och innovation av resilienta informationsystem och digital resiliens, i syfte till att öka förmåga och motståndskraft i Sverige.
Partnerskapet LOFT. Kommunledningspartnerskap för att leda och organisera för förnyelse och transformation tillsammans med sex kommuner, RISE och Mälardalens Universitet.
Utveckling av Nationaldagsfirandet. Uppdrag för Stiftelsen Sveriges Nationaldag att i ett långsiktigt perspektiv bidra till utvecklingen av Sveriges natonaldag.
NORDIC PINE. Övningsledare för skydd mot otillbörlig informationspåverkan vid övningen som leds av NATO Science & Technology Organization (STO) SAS-183.
Teknisk Framsyn för Polisen. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att förstå framtida möjligheter och utmaningar inom en bredd av teknologier, så som AI, kvantdatorteknik, homomorfisk kryptering, Additiv manufaktur med flera.
FoU för Myndigheten för Psykologiskt Försvar. Tillämpad forskning och utveckling av utbildnings- och övningsstöd och material.
Digitalt ekosystem för Lärande. Projekt för Försvarsmakten i att utforska utveckling och implementering av konceptet Total Learning Architecture i Försvarsmakten.
Skola Hemma. Nationellt projekt för att hantera de negativa konsekvenserna av Covid-19 i utbildningsväsendet.
Digitalsamtal. Poddradio om digital samhällskunskap med Anders Thoresson, journalist.
Children Make. Makerkultur möter barnrättsfrågor och internationella relationer, i samarbete med Svenska Institutet.
Makerspace i skolan. Hur fördjupas och sprids arbetet med makerkultur, makerspace och programmering i skolan? En nationell testbädd finansierad av Vinnova.
SIDD Swedish Initiative on Digital Diplomacy. Utveckling och genomförande av Design Thinking workshop för internationella diplomater på uppdrag av UD.
CBRNE Learning Forskning och utveckling av en deltagarcentrerad, mobil lärmiljö för blåljuspersonal.

Urval av nuvarande och tidigare rådgivande arbete:

 • Ledamot i Mediestödsnämnden (2024-)
 • Styrelseledamot i tankesmedjan Futurion (2023-)
 • Juryrådgivare för WIN WIN Awards (2022-2023)
 • Jurymedlem för Årets Nätängel (2018-2023)
 • Medlem i Advisory Board för Medieinstitutet Fojo (2021-)
 • Styrelseledamot i ehälsomyndigheten (2020-)
 • Medlem i Chalmers Institutionsstyrelse CLS (2019-2023)
 • Medlem i FORES vetenskapliga råd (2019-2020)
 • Bedömare för digital konst i Konstnärsnämnden (2017-2021)
 • Sakkunnig och expert inom digitalisering och lärande för Skolverket (2016-2018)
 • Styrelsemedlem i Interactive Institute Swedish ICT (2014-2016)
 • Regeringens IT-strategigrupp (kultur- och utbildningsfrågor) (2004-2006)

Utmärkelser

Jag har blivit hedrad med ett antal utmärkelser genom åren.

Konst och konstnärlig tillämpad forskning

Som grundare och medlem Scenlaboratoriet har jag producerat och medskapat Placebo (2013), Human and Machine (2014) och In a Coded Reality (2014).
Bedömare för digital konst i Konstnärsnämnden (2017-2022)

Längre kurser och utbildningar jag ansvarat för

 • Educational Game Design (Academedia) Lärare(2007-2010)
 • Introduction to Games and Learning (Malmö Högskola) Lärare (2007-2010)
 • Internationell Projektledning (Yrkeshögskolan) Lärare (2006-2009)
 • Pedagogisk Projektledarutbildning (Yrkeshögskolan) Utbildningsansvarig och lärare (2003-2005)

Föreläsningar

Jag föreläser ofta såväl i Sverige som internationellt, på svenska och engelska. Ämnesområden har varierat över tid, men inkluderar bland annat:

 • Skydd mot otillbörlig informationspåverkan
 • AI och samhällsutveckling
 • Leda och Organisera för Förnyelse och transformation
 • Medie- och informationskunnighet
 • Digital Samhällskunskap
 • Livslångt lärande

Ett urval av konferenser jag föreläst på under senare år

 • Hong Kong University (2018) (Föreläsare)
 • BETT Show (2018) (Föreläsare)
 • UR 40 år (2018) (Föreläsare)
 • GREATER (2018) (Föreläsare)
 • Bok- och Biblioteksmässan (2018) (Föreläsare)
 • Folk- och Kultur (2019) (Föreläsare)
 • Konstfack (2019) (Föreläsare)
 • Svenskt Näringsliv (2019) (Föreläsare)
 • Riksdagsseminarium (2019) (Föreläsare)
 • Stora Samhällsgalan (2019) (Föreläsare)
 • Bokmässan (2019) (Föreläsare)
 • MUCFs Rikskonferens (2019) (Föreläsare)
 • SVERD (2020)
 • Offentliga Rummet (2020)
 • Bokmässan (2020)
 • SKRs Demokratidag (2021)
 • Almedalen (2022)
 • NORDIC PINE (2022) (Nato-övning)
 • Försvarsmakten (2022)
 • NORDIC PINE (2023) (Nato-övning)
 • Bok- och Biblioteksmässan (2023)
 • Internetdagarna (2023)
 • Styrelsekraft (2023)
 • Polisen (2023)
 • Folk och Försvar (2024)
 • Riksbanken (2024)

Workshops

Jag håller i workshops och processleder inom ett antal olika områden, Såväl i Sverige som i utlandet. Jag har svarat för processledning och utvecklingsprocesser i länder som Storbritannien, Danmark, Norge, Island, Ukraina, Grekland, Uganda, Zambia, Sri Lanka, Kambodja, Thailand, Singapore, och i USA. Teman på workshops har inkluderat bland annat demokrati, förändringsarbete, digitalisering, omvärldsbevakning och analys, design och design thinking.

Spel

 • Demokrativerkstan vid Sveriges Riksdag (rollspel för besökande skolklasser) (2005-2014) designer
 • Smitta, Älskar, älskar inte och Positive. Spel inom området sexuell hälsa och rättigheter (2004-2008) designer
 • Pank. Spel i konsumenträttsfrågor (2008) designer.
 • En fullständig spelbiografi finns på Nordic LARP wiki.

Interaktiv film

 • Rådgivarna (2006) (Manus, Regi, Producent)
 • Rådgivarna (2008) (Manus, Regi)
 • MR-filmen (2010) (Manus, Regi, Producent)

LARPs:

Från 1992 och framåt har jag skrivit, designat och producerat ett stort antal lajv (live action role playing games, larps) . Bland de jag gjort återfinns Testamentet (1998), OB7 (2002) och REVA (2012). För en komplett spelbiografi, Nordic Larp Wiki.

Media

Video via RISE återfinns här, här och här.
Delar av det jag skrivit i en akademisk kontext återfinns på Research Gate.
Tillsammans med Anders Thoresson drev jag podden Digitalsamtal.
Jag har varit Digital Folkbildare i Sveriges Radios Uppkopplad.
Jag har tillsammans med Katarina Pietrzak och Sandra Löv drivit podden Livslångt.

Jag finns på följande kanaler

Linkedin: Carl Heath | LinkedIn
Mastodon: @carl@heath.social
Mail: carl.heath@ri.se

Åsikter, tankar och kommentarer på dessa sidor är personliga.