Om mig

Carl Heath

Hej!
Jag är Carl Heath. Jag är 47 år gammal och är senior forskare och fokusledare för området digital resiliens i RISE. Jag gör podcasten Livslångt med Katarina Pietrzak och Sandra Löv. Jag understödjer också Myndigheten för Psykologiskt Försvar med uppgifter kopplade till utbildning och forskning. 2018 blev jag utsedd till utredare av Regeringen för att leda den nationella satsningen på medie- och informationskunnighet, samt värna det demokratiska samtalet. Jag avslutade uppdaget genom att lämna in ett betänkande till regeringen under hösten 2020.

Jag intresserar mig framförallt för områden så som demokratin i en digital tid, samhällets digitala strukturomvandling, förnyelse och transformation av organisationer, samt frågor kopplade till innovation kopplat till resiliens, samhällsskydd och totalförsvar.

Bakgrund

Innan jag började arbeta på RISE jobbade jag, i kronologisk ordning, i Försvarsmakten, Riksteatern, Sverok, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och Technohuman AB. Efter det ägnade jag strax över ett decennium på GR, Göteborgsregionens Kommunalförbund, i olika positioner. På GR grundande jag GR Upplevelsebaserat Lärande (idag en del av Pedagogiskt Centrum). Jag var under ett antal år också chef för avdelningen för utbildningssamverkan samt chef för gymnasieantagningen.

Jag har studerat framförallt vid Göteborgs Universitet där jag har en masterexamen i tillämpad informationsteknologi. Jag har också som en av femton deltagare globalt genomgått den första årskullen av ett Fellowship vid Internet Society som inbegripit studier i internetkunskap, geopolitik, strategic foresight, system- tjänste och servicedesign samt ledarskap. Medverkande universitet var bland annat Sciences Po, Oxford Internet Institute, Universitetet i Singapore, Universitetet i Queensland mfl). Tidigare studier innefattar även statsvetenskap och internationella relationer. Min biografi kan man i helhet finna på Linkedin.

Projekt

Genom åren har jag haft förmånen att få vara projektledare, designer, konsult och rådgivare inom ett stort antal projekt och verksamheter. Bland favoritprojekten återfinns:

Resilienta Informationssystem: Fokusområde i RISE för att stärka förutsättningar för tillämpad forksning och innovation av resilienta informationsystem och digital resiliens, i syfte till att öka förmåga och motståndskraft i Sverige.
Partnerskapet LOFT. Kommunledningspartnerskap för att leda och organisera för förnyelse och transformation tillsammans med sex kommuner, RISE och Mälardalens Universitet.
Skola Hemma. Nationellt projekt för att hantera de negativa konsekvenserna av Covid-19 i utbildningsväsendet.
Learning Forum. Nationell samlingsplats och konferens inom forskning, digitalisering och lärande.
IoT Hubb Skola. Nationell kraftsamling kring utveckling och forskning i Internet of Things i utbildningssektorn
MakerDays. Tvådagars worskhopkonferens på temat makerkultur och lärande
Digitalsamtal. Poddradio om digital samhällskunskap med Anders Thoresson, journalist.
Children Make. Makerkultur möter barnrättsfrågor och internationella relationer, i samarbete med Svenska Institutet.
Makerspace i skolan. Hur fördjupas och sprids arbetet med makerkultur, makerspace och programmering i skolan? En nationell testbädd finansierad av Vinnova.
SIDD Swedish Initiative on Digital Diplomacy. Utveckling och genomförande av Design Thinking workshop för internationella diplomater på uppdrag av UD.
CBRNE Learning Forskning och utveckling av en deltagarcentrerad, mobil lärmiljö för blåljuspersonal.
Monki R&D Forskning och utveckling av innovativa butiskkoncept för Monki (H&M).
GR Utbildning öppen data och visualisering (2011-) Projektledare
GR Utbildning gymnasieantagning (2010-) Chef
Mobile Learning Envoronments (2005-2007) Utbildningsspecialist och speldesigner
Levande Bibliotek (2004-2008) Projektledare
Demokratitorget (2006-2009) Konceptutvecklare och projektledare

Utmärkelser

Jag har blivit hedrad med ett antal utmärkelser genom åren.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2017.
Månadens Nätängel juni 2020
Guldlänken 2020

Konst och konstnärlig forskning

Som grundare och medlem Scenlaboratoriet har jag producerat och medskapat Placebo (2013), Human and Machine (2014) och In a Coded Reality (2014).
Bedömare för digital konst i Konstnärsnämnden (2017-2022)

Spel

Demokrativerkstan vid Sveriges Riksdag (rollspel för besökande skolklasser) (2005-2014) designer
Smitta, Älskar, älskar inte och Positive. Spel inom området sexuell hälsa och rättigheter (2004-2008) designer
Pank. Spel i konsumenträttsfrågor (2008) designer.
En fullständig spelbiografi finns på Nordic LARP wiki.

Interaktiv film

Rådgivarna (2006) (Manus, Regi, Producent)
Rådgivarna (2008) (Manus, Regi)
MR-filmen (2010) (Manus, Regi, Producent)

Längre kurser och utbildningar jag ansvarat för

Educational Game Design (Academedia) Lärare(2007-2010)
Introduction to Games and Learning (Malmö Högskola) Lärare (2007-2010)
Internationell Projektledning (Yrkeshögskolan) Lärare (2006-2009)
Pedagogisk Projektledarutbildning (Yrkeshögskolan) Utbildningsansvarig och lärare (2003-2005)

Föreläsningar

Jag föreläser ofta såväl i Sverige som internationellt, på Svenska eller Engelska. Ämnesområden har varierat över tid, men inkluderar bland annat:
Förnyelse och transformation
Medie- och informationskunnighet
Digital Samhällskunskap
Livslångt lärande
Omvärldsbevakning

Ett urval av konferenser jag föreläst på de senaste fem åren

Hong Kong University (2018) (Föreläsare)
BETT Show (2018) (Föreläsare)
UR 40 år (2018) (Föreläsare)
GREATER (2018) (Föreläsare)
Bok- och Biblioteksmässan (2018) (Föreläsare)
Folk- och Kultur (2019) (Föreläsare)
Konstfack (2019) (Föreläsare)
Svenskt Näringsliv (2019) (Föreläsare)
Riksdagsseminarium (2019) (Föreläsare)
Stora Samhällsgalan (2019) (Föreläsare)
Bokmässan (2019) (Föreläsare)
MUCFs Rikskonferens (2019) (Föreläsare)
SVERD (2020)
Offentliga Rummet (2020)
Bokmässan (2020)
SKRs Demokratidag (2021)
Almedalen (2022)
NORDIC PINE (2022) (Nato-övning)
Försvarsmakten (2022)

Workshops

Jag håller i workshops och processleder inom ett antal olika områden, Såväl i Sverige som i utlandet. Jag har svarat för processledning och utvecklingsprocesser i länder som Storbritannien, Danmark, Norge, Island, Ukraina, Grekland, Uganda, Zambia, Sri Lanka, Kambodja, Thailand, Singapore, och i USA. Teman på workshops har inkluderat bland annat förändringsarbete, digitaliseringsprocesser, omvärldsbevakning och analys, design och design thinking.

LARPs:

Från 1992 och framåt har jag skrivit, designat och producerat ett stort antal lajv (live action role playing games, larps) . Bland de jag gjort återfinns Testamentet (1998), OB7 (2002) och REVA (2012). För en komplett spelbiografi, Nordic Larp Wiki.

Urval av nuvarande och tidigare rådgivande arbete:

Styrelseledamot i tankesmedjan Futurion (2023-)
Juryrådgivare för WIN WIN Awards (2022-2023)
Jurymedlem för Årets Nätängel (2023-)
Medlem i Advisory Board för Medieinstitutet Fojo (2021-)
Styrelseledamot i ehälsomyndigheten (2020-)
Medlem i Chalmers Institutionsstyrelse CLS (2019-)
Medlem i FORES vetenskapliga råd (2019-2020)
Bedömare för digital konst i Konstnärsnämnden (2017-2021)
Sakkunnig och expert inom digitalisering och lärande för Skolverket (2016-2018)
Styrelsemedlem i Interactive Institute Swedish ICT (2014-2016)
Regeringens IT-strategigrupp (kultur- och utbildningsfrågor) (2004-2006)

Jag har också agerat rådgivare för ett större antal kommuner, regioner, företag och föreningar.

Media

Video via RISE återfinns här, här och här.
Delar av det jag skrivit i en akademisk kontext återfinns på Research Gate.
Tillsammans med Anders Thoresson drev jag podden Digitalsamtal.
Jag har varit Digital Folkbildare i Sveriges Radios Uppkopplad.

Jag finns på följande kanaler

Linkedin: Carl Heath | LinkedIn
Mastodon: @carl@heath.social
Mail: carl.heath@ri.se

Åsikter, tankar och kommentarer på dessa sidor är personliga.