Skip to content

Kom igång med Obsidian – länka samman dina tankar

Nu börjar hösten med studier för vissa och nya uppgifter att ta tag i på jobbet för andra. För många är starten på hösten ofta en tid när man försöker få lite mer ordning i arbete eller studier, och så är det också för mig. Så efter en tid har jag äntligen tagit tag i att dela lite mera tankar om hur jag tagit mig an detta, och om hur man kan utveckla ett personligt system för kunskapshantering med hjälp av programmet Obsidian, i en serie på Youtube med än så länge fyra avsnitt. Det är tillräckligt mycket för att jag känner att det är meningsfullt att dela och för andra att dra nytta av. Denna första serie är tänkt att vara en introduktion till personlig kunskapshantering i allmänhet och Obsidian i synnerhet. Den är till för dig som i dina studier, ditt fritidsengagemang eller arbete har behov och intresse av att organisera dina tankar för att förbättra din förmåga i att minnas, studera, lära, organisera och presentera information.

För två år sedan snubblande jag över Obsidian, en mjukvara för att anteckna och organisera kunskap. Jag skrev här på bloggen om det då och jag kom att komma i kontakt med andra som då intresserade sig för detta område. Under dessa två år har jag använt Obsidian dagligen och har kommit att utveckla min egen användning och praktik, såväl i arbetet för att organisera, planera och dokumentera projekt och processer, som i mina studier för att skriva uppsatser, vetenskapliga artiklar och dylikt, och på i livet i stort genom att ha dagliga minnesanteckningar och organisera mina tankar. Sättet att arbeta på har i grunden förändrat hur jag förhåller mig till mitt skrivande och tänkande och har hjälpt mig i arbetet och i studier så pass, att jag känner ett behov av att dela några av dessa insikter och tankar, då det säkert finns fler än jag med dessa intressen.

Under dessa två år har jag kommit att träffa på ett antal personer, framförallt online, som har inspirerat mig mycket i mitt sätt att ta mig an Obsidian och utveckla mig i mina tankar. Det är ovanpå deras tankar och arbete som jag bygger vidare och därför känns det inte mer än rimligt att dela med mig av dessa guldgruvor här, för den som vill ta del av material framförallt på engelska.

Först och främst vill jag dela med mig av Nick Milos fantastiska youtubekanal. Det var en av de viktigaste platserna för mig att börja min resa på för två år sedan och som en introduktion till personlig kunskapshantering är det en väldigt bra plats att börja. För samma tips på funktioner i Obsidian är Danny Hatcher och FromSergio två bra kanaler. För den som intresserar sig för Obsidian för att användas i studier och i ideella engagemang är Nicole van der Hoevens kanal en guldgruva av inspiration. För mina tankar om forskning med hjälp av digitala arbetsverktyg som Obsidian har Andy Stapletons kanal varit en inspiration för mig. Det finns många andra som inspirerat mig också, och delar av deras material lär jag också återkomma till framöver.

Även om mycket av det jag bidrar med i mina introducerande avsnitt går att hämta också hos dessa personers utomordentliga material, har jag upplevt att det saknas god hjälp för nybörjare på svenska, och som även ger en introduktion till programvaran så som den har utvecklats under dessa två år. Min målbild är också att fortsätta dela vidare arbetssätt och metoder efter dessa introducerande material, som blir fördjupningar inom många olika ämnen.

Så, för att inte dra ut på det mer, bjuder jag på en spellista nedan med än så länge fyra avsnitt – Kom igång med Obsidian – att länka samman dina tankar. Nedan finns spellistan för de fyra första avsnitten, samt en transkribering av det första introducerande avsnittets innehåll.

Hej och välkommen till den första videon i denna serie om Obsidian! Jag heter Carl Heath och under kommande avsnitt ska jag visa dig hur du kan utveckla och förbättra ditt sätt att tänka, lära och skapa genom att använda programmet Obsidian för att bygga ditt eget system för kunskapshantering.

I den här videon ska vi fokusera på vad Obsidian är, varför det är så kraftfullt, och hur du kommer igång med att installera det och skapa dina första anteckningar. Men först tänkte jag berätta lite kort om mig och varför jag kommit att ha så stor nytta av Obsidian. Jag jobbar som forskare och projektledare, och i min vardag arbetar jag mycket med text. Jag har ett stort behov av att läsa och skriva och göra anteckningar. Men ofta, så minns jag inte tillbaka till sådant jag tidigare läst eller antecknat, och jag har tidigare haft svårt att hitta tillbaka i mina anteckningar för att återkalla de där tankarna och idéerna som jag vet att jag haft. För det är Obsidian ett fantastiskt verktyg. Men jag har också behov av att göra dagliga anteckningar, läsa på inför att jag ska föreläsa, skriva minnesanteckningar på möten eller föra protokoll. Alla dessa saker har jag kommit att använda Obsidian till, och ju mer jag använder det, desto mer kraftfullt har det visat sig vara. Men, låt oss återvända till denna första introduktion.

Först och främst, vad är Obsidian? Jo, Obsidian är ett program för att skriva och organisera digitala anteckningar. Men det är så mycket mer än bara ännu en anteckningsapp. Obsidian erbjuder dig verktyg för att bygga vad som kommit att kallas en andra hjärna – ett externt system som speglar sättet som du själv lagrar dina minnen, länkar samman dem med varandra och hur du återkallar kunskap.

Med Obsidian kan du skapa anteckningar om allt du lär dig, dina idéer, tankar och insikter. Dessa anteckningar kan du sedan länka samman, precis som neuroner i hjärnan, för att se mönster och relationer. På så sätt växer dina anteckningar till ett nätverk av kunskap, istället för att vara isolerade öar. Jag har själv använt Obsidian nu i snart tre år och under den tiden har jag skapat ett stort antal anteckningar, som är sammanlänkade, som går att hitta, följa och utforska igen, för att hitta nya mönster och samband. Värdet av detta är påtagligt. När jag ska skriva något nytt, är det en mycket stor hjälp att inte glömma så mycket som jag annars gör. Och inte minst att kunna länka samman två tankar jag tänkt vid olika tillfällen, bara för att upptäcka något nytt när jag kan återbesöka dessa båda tankar vid ett senare tillfälle, samtidigt.

Jämfört med andra anteckningsappar och verktyg för kunskapshantering sticker Obsidian ut på några viktiga sätt.

För det första sparas alla dina anteckningar som vanliga textfiler på din dator, istället för i en sluten databas eller inlåst i ett program. Det ger dig full kontroll och ägarskap över din data. Du kan på detta sätt också använda Obsidian lokalt på en dator också när du inte är uppkopplad på internet om du behöver det. Eftersom filerna som skapas är rena textfiler, går det att läsa dem med alla vanliga anteckningsprogram i datorn, om du skulle behöva det. Anteckningarna tar itne heller så stor plats, eftersom det är textfiler som sparas. Obsidian har också stöd för att infoga bilder, ljud, video och andra mediefiler i anteckningarna om du behöver det, så allt samlas på ett ställe.

Men den kanske absolut viktigaste funktionen, som verkligen skiljer Obsidian från andra verktyg, är möjligheten att länka ihop dina anteckningar. Genom länkarna skapas ett nätverk som speglar hur hjärnan lagrar och kopplar samman information. Plötsligt blir dina anteckningar en del av ett större sammanhang istället för att vara som isolerade öar.

Så vad kan du egentligen använda det till? Möjligheterna är precis hur många som helst, men jag tänker att jag kan berätta om några av de sätt jag använder det på, som jag också tror är väldigt vanligt förekommande.

Till att börja med så är Obsidian perfekt för att skriva anteckningar om allt du läser och lär dig. Böcker, artiklar, videor, podcaster, kurser, allt kan samlas och struktureras i Obsidian. Ofta kan det kännas drygt att anteckna efter att ha läst, lyssnat eller sett något. Det är sällan anteckningar får ett liv igen. Men med sättet som anteckningar är sammanlänkade i Obsidian, blir det lättare att levandegöra anteckningar igen och att återvända till tankar. Det gör att anteckningar i Obsidian blir mer värdefulla. Det blir alltså som att bygga upp en sökbar kunskapsbank med dina anteckningar som du alltid kan referera tillbaka till. Det finns särskilda metoder och arbetssätt för att anteckna på ett effektivt sätt, som också gör det lätt att hitta anteckningarna. Det kommer jag att återkomma till i senare avsnitt.

Många använder Obsidian för att brainstorma och utveckla nya idéer. Genom att anteckna tankar och idéer man får, och skapa länkar till andra tidigare eller senare tankar, skapas en väv av idéer. När dessa relaterade koncept kopplas samman kan man se mönster och få nya insikter. Det är en sak att komma på nya idéer, men just att snabbt kunna minnesanteckna dem, så att finns där för ett senare tillfälle, kan vara både spännande och värdefullt. Med nya AI-verktyg som också går att integrera med Obsidian, som jag återkommer till i en senare video, kan man också få hjälp emd att både knyta samman idéer, och utveckla dem. För min del har det kommit att bli ett värdefullt sätt att använda AI på, att kunna få hjälp med att utforska och hitta mönster bland mina egna tankar som jag tänkt, eller anteckningar jag gjort, som jag kanske annars inte hade hittat eller upptäckt.

För mig som både studerar och forskar är Obsidian helt ovärderligt. Det går att skapa anteckningar för alla de föreläsningar jag lyssnar på, böcker och artiklar jag läser och samtal jag har. Dessa texter och deras sammankopplingar med hjälp av länkar blir ett kraftfullt sätt att organisera mina studier på, och underlättar oerhört mycket när jag själv ska skriva vetenskapliga texter, uppsatser, artiklar eller kapitel till böcker. Obsidian har också så kallade plugin, tilläggsprogram, som gör att jag kan koppla samman Obsidian med de andra mjukvaror jag använder när jag forskar, för att hantera artiklar, referenser och så vidare. Detta blir också något att återkomma till framöver.

Obsidian är också ett fantastiskt verktyg för långsiktiga projekt som att skriva en bok, ha ett programmeringsprojekt eller vad det kan vara. Obsidian kan hjäpa en att planera och strukturera upp projektet man arbetar med, med hjälp av anteckningar och länkar. Det gör att man får en sammanhållen plats för allt arbetsmaterial man har att hantera i projektet.

Många använder Obsidian som en plats för dagliga anteckningar och reflektioner, ungefär som en digital dagbok. Det är ett bra sätt att samla sina tankar och se tillbaka på vad man lärt sig varje dag. Det finns särskilda plugin som hjälper en med dagliga anteckningar, gör dem sökbara och till ställen dit man också kan återvända för att hitta andra saker man kanske skrev eller gjorde den dagen.

Om jag ska ge ett sista exempel på användningsområde, så är det att samla arbetsrelaterad information på ett ställe, till exempel anteckningar från möten, aktuella projekt, kunder och så vidare. Med länkade anteckningar kan man se relationer och få en djupare struktur i de projekt man är i. Med hjälp av olika mallar, eller templates, som det kallas i Obsidian, går det att ha förberedda strukturer för en minnesanteckning, en projektbeskrivning eller ett mötesprotokoll. Dessa kommer vi också att utforska längre fram.

Så, det var en kortare introduktion till olika sätt att använda det på, och jag tänker att det vi kan avsluta detta första avsnitt med är att ladda ner programmet och utforska det, och skapa några första anteckningar. Först behöver du ladda ner Obsidian från deras hemsida. Det finns tillgängligt för Windows, Mac, Linux. Det finns också i mobilversioner för Iphone och Android. Installationen är enkel att göra på alla plattformar. Det går också att ha Obsidian på fler än en enhet, och hålla ens anteckningar synkade mellan dem. Det finns flera olika sätt att göra det på, men det får bli en senare beskrivning.

Nåväl, vi har alltså laddat ner Obsidian, och ska utforska det lite. När du startar Obsidian första gången möts du av ett tomt fönster. Här ska vi skapa vårt första valv, som är den mapp på din dator där alla dina anteckningsfiler kommer att lagras.

Klicka på “Create new vault” och välj var du vill spara den. Mitt tips är att skapa en ny mapp som heter något i stil med “Obsidian” eller “Anteckningar”, och spara valvet i den mappen. På så sätt håller du allt samlat.

När du har skapat ditt första valv är det bara att börja anteckna! Klicka på ikonen för ny anteckning uppe till vänster för att skapa en ny tom anteckning.

Varje anteckning i Obsidian sparas som en egen textfil med ändelsen .md. Det står för “markdown”, ett enkelt textformat som låter dig formatera din text med fetstil, kursiv, rubriker och så vidare om du vill. Vi kommer att titta på grunderna till markdown i ett senare avsnitt.

På vänster sida har du nu en lista över alla anteckningar i ditt valv. Här kan du klicka för att öppna och redigera dem. Testa att skapa några anteckningar nu om olika ämnen, precis vad som helst. Du kan här också placera fina anteckningar i mappar om du vill, för att organisera dem på det sättet. Som du märker går det att organisera en anteckning på många sätt samtidigt, i mappar, med länkar och, som vi senare ska titta på, med hashtags, eller sökbegrepp.

Nu till det riktigt mäktiga med Obsidian: möjligheten att länka samman dina anteckningar. Låt oss se hur enkelt det är att skapa länkar mellan anteckningar.

Börja med att skapa två nya anteckningar om valfria ämnen, till exempel “bananer” och “frukt”.

I anteckningen om frukt, ska vi sätta ordet “bananer” inom en hakparentes. Det görs genom att hålla nere Alt-Gr och en parentesknapp, åtta eller nio, för att skapa en hakparentes. Genom att sätta två hakparenteser före ett eller flera ord, och två hakparenteser efter, så har vi skapat en länk.  Om vi sedan går tilll det andra dokumentet, så ger vi det dokumentet titeln “bananer”. Genom att göra det, så kommer länken till ordet “bananer” att föra oss till denna anteckning. Om jag sedan i detta dokument skriver ordet “frukt”, så kommer det att föra mig till den första anteckningen igen.

Nu har vi länkat ihop de två anteckningarna! Klicka på länken för att hoppa mellan anteckningarna. På det här viset kan du låta dina anteckningar länkas samman till ett nätverk av tankar. Detta är bara den första början i hur det fungerar med anteckningar i Obsidian, vi kommer att titta på många fler möjligheter längre fram.

Om du prövat att göra dessa länkade anteckningar, så är mitt tips att bara fortsätta att experimentera med att skapa nya anteckningar och länka dem till varandra och till befintliga anteckningar. Med tiden kommer du att bygga upp ett kraftfullt system för att strukturera och tänka kring din kunskap. Det kan kännas lite tomt och svårt att komma igång. Obsidian är lite som ett vitt ark papper, eller att skriva det första stycket text i en berättelse. Det är först när det finns lite stoff, en hög med anteckningar, som det blir tydligt hur man kan använda verktyget.

Så ska jag avsluta denna första video med några tips och tankar, så skulle mitt första vara att försöka skriv varje dag, om vad du lärt dig, böcker du läst eller intressanta idéer. Samla dina tankar i anteckningar. Det spelar egentligen ingen roll vad det är, utan att komma igång för att hitta sitt sätt att använda den på. För någon kanske det är väldigt tydligt, som om du studerar och vill organisera studierna, eller projektet som behöver dokumenteras. Det viktigaste är i alla fall att bara starta, och pröva sig fram.

Pröva att använda anteckningar och länkar för att utforska och utveckla dina idéer. Länka ihop relaterade tankar och se hur de skapar mönster och bygger en väv av idéer. Det är spännande att se hur de över tid växer fram.

Efter några veckor kommer du att ha ett växande nätverk av anteckningar och länkar i ditt valv. Då börjar du se Obsidians fulla kraft.

Så, detta var en introduktion till vad Obsidian är för något, och hur du kommer igång med dina första anteckningar och länkar. Nu har du några första verktyg du behöver för att börja bygga ditt eget system för personlig kunskapshantering.

I kommande avsnitt tänkte jag ge mig på att gå igenom mer av Obsidians funktioner, som taggar, sökning, vad Zettelkasten-metoden är för något, plugins, mallar och mycket mer. Jag tänkte också visa ett par användningscenarion, och hur man kan integrera förstärka sitt arbete med AI. Men verkar detta med Obsidian vara något för dig, är det viktigaste egentligen att du bara börjar använda Obsidian på en gång för dina anteckningar. Det är det bästa sättet att lära sig programmet.

Så skapa ett konto, ett valv, och börja samla dina tankar och idéer, så kanske vi ses i ett kommande avsnitt.

Tack för att du tittade och förhoppningsvis på återseende!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *