Skip to content

Category: Uncategorized

Sverige en föregångare när EU föreslår “European Democracy Shield”

Jag reflekterar lite över EU-kommissionens nya riktlinjer för 2024-2029, och noterar engagemanget för att stärka demokratin i digital tid. Det känns bra och på tiden. Våra turbulenta tider förutsätter ett mycket aktivt förhållningssätt i dessa frågor. För min del känns det verkligen på tiden, i den svenska kontexten har frågorna varit på bordet länge. För min del bland annat som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet i en digital tid 2018-2020. Bra att kommissionens lyfter området, det behövs verkligen. Särskilt intressant ur ett svenskt perspektiv är förslaget om en “European Democracy Shield”, där jag ser hur Sverige aktivt kan och bör bidra med kompetens och erfarenhet kommande år. Sverige har länge varit en ledande aktör när det gäller att motverka otillbörlig informationspåverkan, från egentligen 1954 och framåt genom dåvarande beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Vi har god forskning och tillämpad forskning inom området och ett förhållandevis aktivt engagemang för medie-…

Leave a Comment

Sommarskola – Carl utforskar forskningsverktyget Scite

Detta är en introduktion till AI-forskningsverktyget Scite, där jag berättar och ger exempel på hur jag använder tjänsten. Klippet är en del av en serie där jag tillsammans med Micke Kring berättar om olika tjänster de använder. Blir du nyfiken på att lära dig mer om hur man använder dessa och andra tjänster i arbetet, så erbjuder jag & Micke genom RISE och SCDI en kurs hösten 2024 – Kom igång med AI på jobbet. Texten är talmanus för Youtubefilmen nedan. Är du forskare, utredare, strateg eller student? Eller har du andra behov av att förstå och navigera i stora mängder forskning? Då är det verkligen spännande tider. Jag tänkte berätta lite om ett verktyg jag använt under det senaste året ungefär, Scite. Det är en intressant AI-baserad tjänst för forskare som förändrar mina arbetssätt när jag analyserar, bearbetar och söker i forskningsmaterial, så som vetenskapliga artiklar. Jag tänkte berätta…

Leave a Comment

DR lämnar X och det borde andra också göra.

Nu lämnar DR plattformen X då de upplever att den blivit allt för toxisk. Det är ett bra beslut. En vital opinionsbildning förutsätter att det finns möjlighet att delta utan att bli utsatt för hot, hat och toxiskt beteende. Dysfunktionella plattformar som X bidrar till att förstärka de röster som skriker högst eller är mer extrema. Andra tystnar. Genom att välja att vara på en plattform som X så bidrar man genom sitt val, sitt engagemang, till att upprätthålla den miljön. Genom att vara på X bidrar du till X. Nätverkseffekter och uppmärksamhetsekonomisk dragningskraft håller många kvar i miljöer som inte längre till sin karaktär bidrar till opinionsbildningen. Det är svårt att göra avkall. Lämna. Ta bort. Vi behöver mer av motsatsen till X. Vi behöver digitala samtal där de som deltar, precis som i den fysiska världen, har två öron och en mun. Opinionsbildningen behöver föras på platser som…

11 Comments

Sommarskola – Demokratin i en digital tid

Nu blir det lite mer Sommarskola med Micke Kring. Det blir inte ett AI verktyg denna gång, utan mer ett resonemang om demokratin i en digital tid, där AI spelar en viktigt roll. För dig som inte sett tidigare har jag och Micke en gemensam sommarskola för varandra och andra om AI, genom inlägg och inspelningar på bloggar och i sociala medier. En genomgående berättelse jag kommit att återvända till om och om igen under senare år, och som blev mycket märkbar under årets Almedalsvecka, är den om vår demokrati i en digital tid. Inte minst i en tid av AI. Varför mår den så dåligt och vad behöver vi göra för att skapa bättre förutsättningar för den? Jag har fått så många nya tankar och perspektiv på dessa områden denqn vrcka och tidigare, och håller på att sammanställa den till ett mera sammanhållet resonemang som är lite mer fördjupat…

1 Comment

Sommarskola – Carl utforskar ChatGPT i arbetet

Detta är en introduktion till ChatGPT och modellen GPT-4o, där jag berättar och ger exempel på hur jag använder tjänsten för olika uppgifter i arbetet. Klippet är en del av en serie där jag tillsammans med Micke Kring berättar om olika tjänster vi använder. Blir du nyfiken på att lära dig mer om hur man använder denna och andra tjänster i arbetet, så erbjuder vi genom RISE och SCDI en kurs hösten 2024 – Kom igång med AI på jobbet. Filmen och texten nedan är desamma. Jag tänkte ge mig på att berätta lite om hur jag använder ChatGPT idag, med deras senaste version GPT-4o. ChatGPT är troligtvis den bland alla AI-tjänster som kommit de senaste åren som flest har prövat eller utforskat. Men även om man prövat den någon gång, tror jag att de allra flesta inte har använt den på något av alla de sätt som gör den…

1 Comment

Sommarskola och kurs i AI på jobbet

Nu är det dags att hitta på både sommarbus med AI och även utbildning till hösten. Micke Kring och jag har under året som varit utbildat och lett kurser och workshops kopplat till AI och hur man kan komma igång med att använda tjänster. Vi har fått massor av frågor inför året som kommer och därför har vi tänkt hitta på lite olika saker som kanske kan hjälpa fler att ta steget och testa att utveckla ens arbetssätt. Så vad är på gång? Sommarskola! Här på min och Mickes blogg, på Mastodon och på LinkedIn kommer jag och Micke med slumpvis valda mellanrum posta korta filmer där vi visar och berättar om AI-relaterade verktyg och tekniker som vi använder i vardagen i våra arbeten. Det blir praktiskt och hands on med korta videofilmer. Mycket för att jag är nyfiken på att lära mig av Micke, och tvärtom. Finns där några…

Leave a Comment

Vad disneys kraschade rymdskepp berättar om värdet av berättelser

Vilken spektakulär flopp från Disney! Och så märkligt att ha varit en liten del i detta enastående haveri. Detta är berättelsen om hur ett av världens största medieföretag försökte tjäna pengar på kunskaper från en nordisk subkultur och fullkomligt misslyckas, bränna flera miljarder dollar och skrota projektet. Troligtvis utan att dra lärdom av erfarenheten. Så… Var ska jag börja denna berättelse? Det blir en walk down memory lane först, för att landa i reflektioner om hur deltagarkultur inte är en ekonomisk transaktion, utan en social gemenskap. I morse läste jag en text i Rolling Stone Magazine som fångade min uppmärksamhet. Den förde mig vidare till en dokumentär av Jenny Nicholson, som jag återkommer till. Nåväl. Tillbaka i tiden. 2012 höll jag en keynote i Skottland på en forskningskonferens om AI och immersiva virtuella agenter. Min föreläsning handlade om hur man skulle kunna använda erfarenheter från design av komplexa immersiva upplevelser,…

Leave a Comment

Vår bekvämlighet låter skuggorna falla allt längre – om bekvämlighetens tyranni, och hur generativ AI ökar förekomsten av skugg-IT i offentlig verksamhet

Har du, precis som jag, kommit att upptäcka allt fler exempel på lite udda grammatik i texter på jobbet eller från vänner och bekanta? Det kan handla om mejl, brev, rapporter, analyser, pressmeddelanden. Tja, det mesta i textformat egentligen. Kanske har du sett rubriker där varje ord har stor bokstav, eller meningar som börjar med “detta” och inte “det”. Eller så är texterna sammansatta av identiskt långa stycken, med lika många meningar. Kanske finns där punktlistor och formatering som ser särdeles formell ut. Det sista avslutande stycket, inleds i regel med ett ord i stil med “Sammanfattningsvis”. Läser du en sådan text är det rätt så troligt att avsändaren har använt sig av någon slags generativ AI tjänst för att skriva eller bearbeta texten. Det kan vara chatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot eller någon annan tjänst. De har lite olika stil, de där modellerna. Men stil har de. Den går…

1 Comment

Det är allvarstid -så möter vi hoten mot demokratin

I artikeln i Nature – Misinformation poses a bigger threat to democracy than you might think – beskrivs det allvarliga hot som desinformation och misinformation (dess omedvetna vidare spridning) utgör för demokratin. Artikeln betonar vikten av att erkänna problemet, klassificera information korrekt och samtidigt upprätthålla demokratiska principer i samhället. Flera av dessa konstateranden som görs i denna värdefulla artikel identifierade jag som särskild utredare tillsammans med kollegor mellan 2018-2020 i utredningen “Det demokratiska samtalet i en digital tid – Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” (SOU 2020:56). Desinformation har blivit ett allt större problem i dagens digitala samhälle. Den påverkar inte bara individers uppfattningar och beslut, utan hotar även demokratins grundvalar. För att effektivt bekämpa desinformation menar författarna att vi först måste erkänna problemets allvar och behovet av att klassificera information som falsk eller vilseledande. Detta är dock en komplex uppgift, särskilt i realtid. Vidare finns det…

Leave a Comment