Skip to content

Category: Uncategorized

Deepfakes, folkbildning och Flashback Forever

Hur hänger podden Flashback Forever ihop med folkbildning, deepfakes och psyops? Och hur hamnade jag mitt upp i det? Häromdagen kom ett mejl till Psyopsförbundet, där jag är medlem i styrelsen. Mejl till förbundet brukar oftast beröra medlemmar, förfrågningar om föreläsningar eller utbildning. Men denna gången var det lite annorlunda. Emma Knyckare dök upp i inkorgen, Emma är en välkänd svensk komiker och radioprogramledare. De senare åren har hon kanske varit mest uppmärksammad för podden Flashback Forever, som hon driver tillsammans med Ina Lundström och Mia. För egen del har jag följt podden Flashback Forever mer eller mindre sedan den startade och det är en av få poddar jag stöttar på Patreon. Emma, Ina och Mia är utöver att de är fantastiskt underhållande också spännande på det sätt att de har en fäbless för att vända och vrida på perspektiv alldeles osannolika sätt. Så nu dyker alltså Emma upp i…

Leave a Comment

Ett förfulat internet ger mig AI-allergi

Tanke för dagen. Internet håller på att förfulas och jag håller på att utveckla en allergi. Under det senaste halvåret har min visuella upplevelse av tjänster på internet förändrats. AI-genererade bilder har blivit norm. De ser för det mesta likadana ut,  är slarvigt promptade, förstärker normer och är fula. Jag använder dem tid efter annan för egen del, men min syn på förändringen har också kommit att förändra mitt eget beteende. Idag är jag mer nogräknad om jag använder mig av AI genererade bilder. Jag vill ju inte ge mig själv en allergisk reaktion. Det jag upplever har hänt är i linje med det Andreas Ekström beskriver som “bekvämlighetens tyranni “. I vår iver och önskan om att andra ska läsa våra poster i sociala medier eller våra texter på webbsidor och bloggar, så väljer vi att generera en bild med Dalle, Midjourney eller någon annan AI-bildtjänst. Men vi är…

6 Comments

Prövningstider – att stärka demokratin i turbulenta tider

Vi befinner oss i turbulenta tider och med förändrade geopolitiska förutsättningar efter den fullskaliga invasionen av Ukraina 24 februari 2022. Under mer än tio år har vi kunnat se hur desinformation, propaganda, hot och hat påverkar och utsätter demokratier världen över för prövning, inte minst i våra digitala miljöer. Betydelsen av att värna våra demokratiska samtal framträder i starkare ljus starkare än på många decennier. Jag reflekterar över detta efter att ha läst en tankeväckande text av Nina Jankowicz, tidigare Executive Director of the Disinformation Governance Board in the U.S. Department of Homeland Security, som skriver i Foreign Affairs. Nina Jankowitcz text belyser hur desinformation och propaganda har blivit alltmer utbrett i den amerikanska opinionsbildningen, inte minst som en konsekvens av digitaliseringens transformerande kraft och ett förändrat geopolitiskt läge. Den handlar också om den svåra situation Nina Jankowitcz själv hamnade i som en konsekvens av hennes arbete i USA mot…

Leave a Comment

Utblick 2024

För tredje året i rad gör jag en utblick inför det kommande året i en av de verksamheter jag arbetar med på RISE, kommunledningspartnerskapet LOFT – Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation. Denna text och video är postad på partnerskapets webbplats men jag delar den också här, då den kan vara av bredare intresse. Nedan återfinns en kortare text som summerar föreläsningen. I den här bloggposten beskriver jag (Carl Heath) något kortfattat innehållet i den föreläsning som finns att ta del av som film. Den inleds med en kort beskrivning av de fem globala makrotrender vi har som utgångspunkt utblicken för 2024. Dessa trender är ett sätt att förstå hur omvärlden påverkar och bidrar till att forma vår värld och de förutsättningar vi har idag. Demografiska Skiften. Denna trend har varit närvarande under en längre tid och fortsätter att påverka oss. Vi ser en gradvis åldrande befolkning, där människor går…

Leave a Comment

Omvärldens förändring, digital transformation och AI

Detta föredrag höll jag den 20 december vid ett frukostseminarium arrangerat av Bolagsförvaltningen vid Finansdepartementet, och med målgruppen styrelser i statens bolagsportfölj. Idag höll jag föredraget ovan vid en frukostsammankomst för styrelseledamöter från styrelser i den statliga bolagsportföljen, arrangerat av Bolagsförvaltningen i Regeringskansliet. Mitt föredrag kom att behandla tre delar, och jag tänkte beskriva dem lite mer utförligt i text i detta inlägg. Den första delen berörde vår turbulenta värld och fem makrotrender som formar samhället idag. Den andra delen fördjupar sig i en av trenderna, den digitala transformationen, och då specifikt med fokus på artificiell intelligens (AI). Den tredje delen beskriver hur bolag, myndigheter, kommuner och andra organisationer behöver förhålla sig till förändring i en turbulent tid, där vi behöver ha ett tvåhänt ledarskap som förmår navigera komplexitet. Turbulenta tider Denna tid av omvälvningar och utmaningar kännetecknas av fem centrala samhällstrender. Den första av de rådande trenderna är de…

Leave a Comment

Kommer AI-agenterna hjälpa eller stjälpa oss?

För några dagar sedan introducerade OpenAI personligt anpassade versioner av chatGPT, en slags enklare AI-agenter, som vem som helst kan skapa. Jag kunde inte låta bli att börja utforska dessa, inte minst utifrån min egen historia i detta fält. Så innan jag berättar lite om mina tankar om AI-agenter och GPTs, som OpenAI kallar sina, så tänkte jag ta några kliv tillbaka i historien. Jag höll min första föreläsning på en AI-konferens i oktober 2010 i Glasgow. I föreläsningen beskrev jag en hypotetisk framtid där man i AI-baserade system skulle kunna interagera med olika typer av digitala karaktärer, eller agenter, som det kallas. Jag utgick ifrån teorier dels om interaktivt berättande, men också från hur man designar levande rollspel för att beskriva utvecklingen av ett tekniskt system som skulle kunna hantera multipla AI-agenter, med olika personlighet, som också interagerar med människor som använder systemet. I föreläsningen beskrev jag hur just…

Leave a Comment

En framtid med öppna sociala medier

Vad är grejen med öppna sociala medier? Alltså sådana som inte är designade som en silo, som ett enskilt företag håller ens data bunden i? För de som framförallt har erfarenhet av till exempel Facebook, LinkedIn, X, Instagram eller TikTok är det nästan en konstig fråga. Finns det ens sådana? Jo, det gör det, och jag har börjat experimentera med vad det kan få för praktiska konsekvenser. För att se vad det kan betyda att ha sociala medier som är öppna, och hänger samman genom ett öppet protokoll, så valde jag efter viss vånda att använda WordPress för min blogg igen, efter att ha använt Ghost under något år. Sedan en tid så har WordPress valt att aktivt stödja det öppna protokollet ActivityPub, som bland annat används av tjänster som Mastodon. Eftersom jag är aktiv på Mastodon (titta förbi vettja, jag finns på @carl), så ville jag göra det möjligt…

1 Comment

Medie- och informationskunnighet i en tid av AI

I en tid där artificiell intelligens genomsyrar allt fler aspekter av vårt dagliga liv, blir det allt viktigare att ha en grundlig förståelse för hur dessa teknologier fungerar och vilken inverkan de har på vår värld. AI har kapacitet att revolutionera hur vi skapar och konsumerar media, vilket i sin tur påverkar vårt sätt att uppfatta och interagera med verkligheten. Nyligen spelade jag in en kort föreläsning på temat för en konferens, och jag delar den här nedan, men lägger också ut texten här. Idag är det enkelt att använda AI för att förändra och skapa media. I min inledning i föreläsningen använder jag en tjänst där jag kunde ladda upp ett filmklipp och välja önskat språk och på bara några minuter få tillbaka en version av klippet på ett helt annat språk. Under huven arbetade flera AI-algoritmer i samklang för att transkribera mitt tal, översätta texten, generera ett nytt…

1 Comment

Reflections from the Nordic Think Tank on Tech and Democracy

The speech below and in the video is from a presentation by me to civil servants from the nordic regulatory authorities in the media sector. The report mentioned can be found here. In our rapidly digitalizing world, the cornerstone of our societies—democracy—finds itself at a critical juncture. The digital age, with its boundless opportunities, also presents a set of challenges that directly impact the very foundation of democratic principles. There’s a pressing need to protect and fortify democracy in this digital era. Not only because it’s the bedrock of our societies but also because it represents the collective will and aspirations of the people. The digital platforms, which were once hailed as harbingers of free speech and open dialogue, are now increasingly becoming arenas of disinformation, propaganda, and even hate speech. The proliferation of such content threatens the integrity of our democratic processes, sowing discord and mistrust among communities. Having…

Leave a Comment