Skip to content

Tag: Obsidian

Konsten att anteckna för ett livslångt lärande

Jag minns när jag var 13 år gammal och flyttade till Nashville, Tennessee i USA för att bo med min pappa. Jag började på en skola och fick snabbt anpassa mig till en utbildningsmiljö jag inte tidigare var van vid. Den präglades av betydligt högre krav och förväntningar på mig än jag var van vid. En av de saker jag snabbt fick anledning att lära mig var studieteknik. Skulle jag ha en chans att hänga med i skolan behövde jag hitta verktyg för att hjälpa mig att inte bara komma igång, utan även ha uthållighet. Lyckligtvis fanns det både lärare och elever som hade både erfarenhet och tålamod med mig. Jag fick lära mig att använda metoder som flashcards, cornell notes och SQ3R. Ingenting av detta hade jag stött på tidigare och mycket av det jag fick lära mig har jag haft stor nytta av sedan dess. Även om mitt…

2 Comments

Kom igång med Obsidian – länka samman dina tankar

Nu börjar hösten med studier för vissa och nya uppgifter att ta tag i på jobbet för andra. För många är starten på hösten ofta en tid när man försöker få lite mer ordning i arbete eller studier, och så är det också för mig. Så efter en tid har jag äntligen tagit tag i att dela lite mera tankar om hur jag tagit mig an detta, och om hur man kan utveckla ett personligt system för kunskapshantering med hjälp av programmet Obsidian, i en serie på Youtube med än så länge fyra avsnitt. Det är tillräckligt mycket för att jag känner att det är meningsfullt att dela och för andra att dra nytta av. Denna första serie är tänkt att vara en introduktion till personlig kunskapshantering i allmänhet och Obsidian i synnerhet. Den är till för dig som i dina studier, ditt fritidsengagemang eller arbete har behov och intresse…

Leave a Comment