Skip to content

Uppmärksammad för mitt arbete med digitalisering i offentlig sektor

Skärmdump från Dagens Samhälles lista.

4. Carl Heath, seniorforskare på RISE (11)

Klättrar rejält på listan. Uppskattas av de flesta och syns i många sammanhang. Får beröm för sin forskning om digital resiliens, som handlar om samhällets förmåga att hantera digitala hot. ”En av få som försöker förstå hur teknik och samhälle hänger ihop”, säger en källa. ”Kunnig, kan peka en rätt och påverkar genom sin kompetens”, lyder ett annat omdöme. Såväl SKR som regeringen och andra offentliga aktörer anlitar honom gärna. Har en fot i både AI- och säkerhetsfrågorna som en av offentlig sektors favoritrådgivare på de områden som just nu står högst på agendan. ”Han får med sig människor”, konstaterar en annan källa.

Idag fick jag reda på att jag hamnat på fjärdeplats på top 30-listan av makthavare inom digitalisering i offentlig sektor. Det är många kända namn och sammanhang på listan, och det känns oväntat men hedrande att mitt arbete i frågan om samhällets digitala transformation blir uppmärksammat. Jag ser det som ett uttryck för att de frågor jag tillsammans med kollegor och partners arbetar med är viktiga och har betydelse också för verksamheter och organisationer i samhället i stort.

Mitt intresse för samhällets digitalisering tar sin utgångspunkt i att jag drivs av en tanke om en stark demokrati också i en digital tid. Att det mycket handlar om att vårt digitala samhälle måste funka så att alla får och kan vara en del av det. Det vill jag använda mitt engagemang till. I dessa turbulenta tider handlar det också om att skapa förutsättningar för en stark digital resiliens och rådighet i offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället i fred, kris och i krig. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande organisationer som klarar av att hantera vår tids komplexa utmaningar. Det är frågor som angår oss alla. Mitt intresse för dessa frågor är att förena dessa komponenter för att driva fram en positiv förändring, och det känns väldigt roligt att se att denna strävan uppmärksammas.

Särskilt givande är det också att se att ett arbete som handlar om samverkan kommit att värdesättas. En stor del av vad mitt arbete handlar om, i projekt som kommunledningspartnerskapet LOFT, eller i det strategiska initiativet resilienta informationssystem, är att just organisera och skapa förutsättningar för innovation, utveckling och lärande tillsammans med andra, mellan organisationer och verksamheter.

Tack alla ni som jag får möjlighet att möta och arbeta tillsammans med i dessa frågor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *