Skip to content

Digital Samhällskunskap 2017 – statistik och reflektioner

Ända sedan jag startade Facebookgruppen Digital Samhällskunskap har jag varit intresserad av gruppen som sådan. För dig som läser detta och inte är medlem i gruppen, så är Facebookgruppen Digital Samhällskunskap mitt försök att bidra till den allmänna folkbildningen i ämnen som handlar om hur digitaliseringen påverkar samhället och dess invånare i stort som smått. Den startade för snart tre år sedan och har växt stadigt över tid. Det började med mestadels mitt engagemang att sprida och dela tankar och idéer, men över tid har den vuxit och idag är det många som bidrar till gruppens innehåll. Men vad händer i gruppen? Hur driver vi den vidare? Hur gör man för att skapa engagemang i en Facebookgrupp? Hur gör man för att se till att gruppen håller god ton i samtal och utgår ifrån generositetsprincipen? Hur gör man många röster hörda?

Ett sätt att forma mer kunskap om det är att se till den statistik som Facebook tillhandahåller gruppen. Med hjälp av den går det att se mönster och fundera över vad som fungerar och inte. Tyvärr är Facebooks statistik inte särskilt djup. Den sträcker sig bara ett halvår tillbaka i tiden vid varje enskilt tillfälle, vilket begränsar dess användning rätt mycket. Det är givetvis möjligt att skrapa gruppen på data och lägga tid på att samla och bygga underlag på egen hand. Det har jag inte gjort, jag har hittills valt att utgå ifrån den data Facebook tillhandahåller och prioriterar min tid i att vara engagerad i innehållet. Jag tänkte bjuda på lite av den statistik som Facebook tillhandahåller, och även på lite av den egna analys jag gjort för att komplettera statistiken. Min förhoppning med detta är att med lite mer kunskap om gruppen och hur den fungerar kunna göra gruppens relevans och känsla bättre för 2018.

Aktivitet och interaktion

Ser man till antalet nya och aktiva medlemmar så ökar de antalen och följer varandra någorlunda. Tillväxten i gruppen tycks vara jämn och organisk över tid och graden av engagemang följer antalet som är medlemmar i den. Vissa Facebookgrupper har haft situationer där de på kort tid fått väldigt många medlemmar, men så har inte varit fallet i denna grupp. Jag tror för egen del att det är ganska bra, för det jämna inflödet av medlemmar i gruppen bidrar troligtvis till att upprätthålla den kultur som finns i hur man skriver, uttrycker sig och engagerar sig i gruppen.

 

Ser man till mängden interaktion när det kommer till postade inlägg, kommentarer och reaktioner på inlägg så följer de också ett rätt tydligt mönster. Det förefaller som om interaktionen ökar något över tid, i takt med att antalet engagerade i gruppen ökar. Andelen reaktioner överstiger vida antalet kommentarer och inlägg. Det känns som ett rätt så rimligt mönster. Det jag kan se av att ha följt gruppen sedan den startade, och vad som är svårare att se i statistiken, är att antalet postade inlägg ökat något över tid. Min andel av inläggen har också minskat som andel av det totala antalet postade inlägg. Under de senaste månaderna är det ca 30% av de mest diskuterade inläggen som jag står för, och resterande del kommer från andra. Tidigare i gruppens historia var de proportionerna de omvända. Jag ser det som en väldigt positiv utveckling att fler tar till orda i gruppen och postar, kommenterar och engagerar sig, det har ju varit ett av mina huvudsyften. Vad jag också kan se när det kommer till vilka inlägg som får mycket kommentarer och engagemang, är att de posterna ofta består av två element. En inledande text som sätter kontext och placerar inlägget i sammanhanget av gruppen, samt en påföljande länk eller bild. När någon postar bara en länk eller bild blir engagemanget rejält mycket lägre än när det kontextualiseras. Likaså tenderar inlägg som är mera öppet skrivna, som väcker frågor och kan ta sig flera riktningar, att få en högre grad av engagemang. Det tycks uppstå ett mera ömsesidigt lärande i de poster och påföljande kommentarer som håller generositetsprincipen nära, har ett lågaffektivt förhållningssätt till övriga engagerade i postningen, och där de som diskuterar öppnar upp för ett lärande från den andra.

När det kommer till engagemang i gruppen under veckans dagar, så är det rätt intressant. Det tycks som om de flesta medlemmar är engagerade i gruppen antingen strax före, på väg till, eller vid ankomst till arbetet, samt plockar upp engagemanget igen på tidig kväll. Detta mönstret är det generella för vardagar, men ser något olika ut. På måndagar är engagemanget högre efter arbetet, men på fredag är engagemanget högst på morgonen. Helgerna har föga förvånande ett annorlunda mönster, morgontimmarna är de som gäller för både lördag och söndag. Det tycks vara så att man engagerar sig i gruppen och vad som hänt i samband med frukost, men gör andra saker under resten av dagen.

Medlemmarna

Gruppens medlemmar består av en bred flora människor. Det finns inte möjlighet att göra statistik på yrken och yrkesbakgrunder etcetera, men går jag in och läser i listan på medlemmar och försöker få en överblick över vad för personer som är medlemmar så är det några grupper som sticker ut. Det finns en överrepresentation av lärare, skolledare och bibliotekarier i gruppen. Det är inte så förvånande, eftersom jag själv är verksam i den miljön i hög grad och pratar om och möter personer i de yrkeskategorierna allt som oftast. Det finns också en nätverkseffekt här troligtvis, att en lärare tipsar en annan. Medelåldern i gruppen tycks också peka på att intresset för gruppen och dess ämnesområden primärt intresserar den yrkesverksamma målgruppen. I mindre utsträckning når gruppen yngre och studerande, samt pensionärer.

Vem är aktiv?

När jag jämför det breda antal som läser och även reagerar med likes, så skiljer sig den gruppen från de som aktivt gör egna poster eller är väldigt engagerade i kommentarer. Det är svårt att få ut statistik annat än för den sista månaden, men jag har följt statistiken över tid och mönstret tycks hålla i sig. Det jag också kan se är att av de tio personer som är mest aktiva, både när det kommer till att posta nya inlägg, som att kommentera på andras inlägg, så är en absolut majoritet män. Trots att gruppen har över 50% kvinnor som medlemmar, så är ca 8 av 10 av de mest engagerade, när det kommer till att posta och kommentera, män. Jag uppmärksammade mönstret för något år sedan och det har hållit i sig sedan dess. Jag vet inte om det är mönstret är specifikt för just denna facebookgrupp eller om det är allmänt. Med den begränsade statistikfunktion Facebook har är det också svårt att djupdyka i detta utan att lägga väldigt mycket tid och energi på det. Men alldeles oavsett så är mönstret som jag ser det problematiskt eftersom det rimligen inte borde finnas en skillnad. Det jag försökt göra under året för egen del är att sträva efter att vara mer inkluderande i mina egna inlägg, att tillämpa ett öppet och inkluderande förhållningssätt och uppmuntra också andra att göra det. Men det räcker ju alldeles uppenbart inte. Jag uppskattar alla idéer som kan bidra till att jämna ut statistiken.

Mest lästa inlägg

Jag hade önskat att det fanns en funktion för att enkelt kunna se vilka inlägg som var mest engagerande, och kunna göra statistik över vilka ämnesområden som berörts och inte, samt vad som varit heta frågor under olika delar av året i gruppen. Med ett så pass stort antal medlemmar i gruppen är det intressant att göra analyser över gruppen på metanivå. Men utan att göra ett rätt stort arbete är det svårt, och något jag hoppas att kunna återkomma till längre fram.

Reflektioner

Det är jättespännande att se hur gruppen Digital Samhällskunskap gått från en liten grupp av intresserade till en bred grupp med tusentals medlemmar. Frågor berör och engagerar och jag har förstått att många kommit att se gruppen som en viktig del i deras förståelse av nutida samhällsförändringsprocesser, och använder gruppen aktivt i sitt eget lärande. Det är väldigt kul och spännande att se allt detta, och jag uppskattar stort alla de som aktivt engagerar sig i gruppen och dess innehåll. Under 2017 öppnade jag upp för ett par till administratörer för att underlätta i att hantera gruppen i vardagen, och det har gjort det dagliga arbetet med gruppen lättare för egen del. Stort tack till er! Jag har kunnat lägga mer tid på innehåll än på formalia. Nu hoppas jag och ser fram emot många spännande samtal och interaktioner under 2018, och även att få ta del av poster och inlägg som lär mig nya och fascinerande saker om samhället och digitaliseringen jag inte kände till tidigare. Och jag hoppas på att få lära känna många nya personer under året som kommer genom gruppen.

Stort tack för 2017 och väl mötta 2018!

 

Carl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *