Skip to content

Sommarskola – Carl utforskar Julius

Detta är en introduktion till AI-dataanalysverktyget Julius AI, där jag berättar och ger exempel på hur jag använder tjänsten. Klippet är en del av en serie där jag tillsammans med Micke Kring berättar om olika tjänster de använder. Blir du nyfiken på att lära dig mer om hur man använder dessa och andra tjänster i arbetet, så erbjuder jag & Micke genom RISE och SCDI en kurs hösten 2024 – Kom igång med AI på jobbet. Texten är talmanus för Youtubefilmen nedan.

Hej! Jag tänkte i denna film berätta om en digital tjänst jag använder i forsknings- och utredningsarbete. Den heter Julius AI, och för den som på olika sätt vill arbeta med och bearbeta data så är den riktigt spännande. Jag tänkte berätta om vad Julius AI är, hur tjänsten fungerar och varför den kan vara intressant att använda för forskare och utredare.


Julius AI är en avancerad dataanalysplattform som använder flera olika AI-tjänster, däribland OpenAI:s GPT-4o, för att göra dataanalys enkel och tillgänglig för fler. Med Julius AI kan du ladda upp dina datafiler i olika format, som Excel, CSV och Google Sheets, och börja utforska din data genom att ställa frågor till den med vanligt språk. Om du tidigare har använt en generativ AI tjänst som man chattar till, så som ChatGPT, så fungerar Julius AI på ett liknande sätt, men med en mer specifik uppgift. Den tolkar dina frågor och gör om dem till användbara analysfrågor, som den i sin tur skapar kod av, som den kör för att få fram den information man frågat efter.


Plattformen är utformad för att vara intuitiv och användarvänlig, vilket jag tycker den lyckas förhållandevis bra med. Den går att använda både för de med mindre eller mer erfarenhet av att analysera data. När du laddar upp din data och ställer frågor om den så kommer AI:n att analysera dina data, identifiera trender och anomalier, skapa visualiseringar som diagram och grafer, och även göra prognoser. Hur den gör detta beror på vad du efterfrågar. Jag uppskattar att Julius AI visar vad den gör när den arbetar, och även gör det möjligt att se den kod den skapar. Det gör att man inte stoppar in data i en svart låda som kommer ut, utan att man vet hur den har gått tillväga. Här kan man följa arbetet steg för steg, och verifiera att utfallet från bearbetningen stämmer. Det gör att det blir ett betydligt mera säkert sätt att använda AI på för analys, än många andra tjänster. Men precis som med alla verktyg, så behöver man som användare också ha tillräcklig kunskap om vad man gör, för att kunna säkerställa att metoder, arbetssätt och resultat är rimliga och korrekta.
En av de mest imponerande funktionerna med Julius AI är dess förmåga att hantera både kvantitativa och kvalitativa data. Det innebär att du kan analysera allt från numeriska data till textbaserade data, som forskningsartiklar och enkätsvar. För forskare och utredare kan Julius AI bli värdefullt som verktyg eftersom det kan bidra med att automatisera många tidskrävande uppgifter i en dataanalysprocess. Istället för att manuellt bearbeta och analysera stora datamängder kan du låta Julius AI assistera dig, och förklara hur den går tillväga, steg för steg. Är du inte nöjd med ett utfall, så kan du be den göra om eller anpassa metoder och arbetssätt.


Som så ofta med automatiserade processer, så blir det viktigt att följa den och analysera hur Julius har tagit sig an en uppgift. Även om Julius AI är ett väldigt kraftfullt verktyg, så kan det bli fel, eller AI:n tolka din instruktion på ett felaktigt sätt. Med automatisering är det lätt att bli bekväm, och överlåta en process till tekniken. Med Julius AI går det att följa processen, och det skapar mycket värde.


En fråga som ofta blir central handlar om data och säkerhet. Företaget bakom Julius AI skriver hur de använder flera säkerhetsfunktioner för att skydda dina data och säkerställa att de hanteras i enlighet med gällande regler och standarder. Det är bra, men huruvida dessa funktioner är tillräckliga beror mycket på vilken organisation du tillhör, och vilken juridik som omgärdar det arbete som du gör. Eftersom detta är en digital tjänst som bearbetar data hos leverantören Julius AI, blir det någonting att förhålla sig till.


En annan fördel med Julius AI är dess förmåga att skapa anpassade rapporter och visualiseringar som är lätta att förstå och även dela med andra. Detta gör det lätt att dela resultat, och att omsätta dem i användning i till exempel en vetenskaplig artikel, en rapport eller vad man nu skapar för något.
Jag gillar Julius och har använt det för att förstå och tolka data jag har vid ett antal tillfällen de senaste månaderna. Det går att få ett liknande utfall idag till exempel direkt i ChatGPT med versionen GPT-4o. Fördelen med Julius är hur den visualiserar arbetsflöden och processer och är specifikt anpassad för denna uppgift. Samtidigt kostar den en slant om man ska använda den mera extensivt.


Så oavsett om du är en forskare, analytiker, utredare eller student, eller bara vill få mer insikt i någon data du har, så kan Julius AI hjälpa dig med detta både effektivt och enkelt. Med denna korta introduktion hoppas jag att du fått en känsla för vad Julius AI är och hur man kan tänkas använda den på olika sätt. Länk till tjänsten finner du i beskrivningen nedan. Tack för att du lyssnade!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *