Skip to content

Category: Artikel – svenska

Den bästa söktjänst på mycket länge – jag utforskar söktjänsten Kagi

I en tid av artificiell intelligens utmanas de sätt på vilket vi under lång tid kommit att söka efter och hitta information. Dels har på kort tid ett antal nya AI-baserade tjänster uppstått som erbjuder nya och andra sätt att söka på. Samtidigt har de tjänster vi kommit att använda för sökning under lång tid, som Google och Bing, gradvis kommit att bli sämre för användaren. Mer reklam, sponsrade resultat, nyttjande av användarens data och nu till detta också försämrade sökresultat på grund av att AI påverkar sökresultatens innehåll, för det mesta till det sämre. Det fick mig för en tid sedan att leta efter bra alternativ, där jag inte är produkten genom min data, utan istället kunden som köper en söktjänst. Så här kommer en introduktion till den söktjänst jag kommit att fastna för, Kagi. I filmen nedan berättar jag och ger exempel på hur jag använder tjänsten. Klippet…

Leave a Comment

Nya erfarenheter visar vägen mot en öppen digital opinionsbildning

Hur skapar vi en starkare opinionsbildning i en digital tid? Hur minskar man de negativa konsekvenserna av sociala medier för samhället, samtidigt som man bibehåller medborgares möjligheter att delta i samtalen om samhället? Det finns de, som till exempel EU kommissionen, Nederländernas regering och BBC, som inte bara tänkt om dessa frågor, utan också har gjort något åt det. Och det kan också vi göra, här i Sverige, här och nu. I denna text tänkte jag med hjälp av tre tankeväckande och spännande exempel berätta om möjligheter med ett demokratiskt samtal som främjas av öppna sociala medier. Vi har haft ett väldigt ängsligt förhållande till sociala medier och digital opinionsbildning i Sverige under en längre tid. Ända sedan plattformarnas tid inträdde för omkring femton år sedan så har samhället och opinionsbildningens aktörer, journalister, offentliga aktörer, företag, opinionsbildare och många andra följt med den digitala utvecklingen som maskrosfrön i vinden. Först…

Leave a Comment

Om AI, censur, öppenhet och möjliga vägar framåt

Det är en intressant fråga om förhållandet mellan censur och öppenhet när det gäller generativ AI. Frågan har aktualiserats igen till delar på grund av den nya tjänsten Venice AI som i praktiken gör det betydligt lättare att använda de redan befintliga öppna språkmodeller som finns tillgängliga. Det är en användarvänlig paketering av teknik som för en större allmänhet tidigare varit svår att ta del av. Den här frågan intresserar mig. Det är lätt att tänka att detta kan utgöra en stor fara för samhället. Att språkmodeller som inte är censurerade skulle åsamka stor skada i samhället, och att det därför är en god sak att företag väljer att begränsa deras teknologier. Det finns goda argument för varför det är bra att begränsa funktionalitet i stora språkmodeller. Samtidigt är frågan för min del mer komplex och man måste ta i beaktan de problematiska aspekterna av censur, så som de utövas…

7 Comments

Sommarskola – Carl utforskar Julius

Detta är en introduktion till AI-dataanalysverktyget Julius AI, där jag berättar och ger exempel på hur jag använder tjänsten. Klippet är en del av en serie där jag tillsammans med Micke Kring berättar om olika tjänster de använder. Blir du nyfiken på att lära dig mer om hur man använder dessa och andra tjänster i arbetet, så erbjuder jag & Micke genom RISE och SCDI en kurs hösten 2024 – Kom igång med AI på jobbet. Texten är talmanus för Youtubefilmen nedan. Hej! Jag tänkte i denna film berätta om en digital tjänst jag använder i forsknings- och utredningsarbete. Den heter Julius AI, och för den som på olika sätt vill arbeta med och bearbeta data så är den riktigt spännande. Jag tänkte berätta om vad Julius AI är, hur tjänsten fungerar och varför den kan vara intressant att använda för forskare och utredare. Julius AI är en avancerad dataanalysplattform…

Leave a Comment