Skip to content

Carl Heath Posts

Om det demokratiska samtalet – ett tal till kommunfullmäktige i Västervik

Nedanstående tal hölls vid kommunfullmäktiges sammanträde i Västervik den 23 maj 2022, med anledning av att fullmäktige också bjudit in gymnasieelever att bidra i sammanträdet. Mer om hur de arbetar går att läsa om här. P4 Kalmars morgonprogram pratade med mig inför sammanträdet. Det går att lyssna på 2:11:25 i denna sändning. Hej, jag heter Carl Heath och är till vardags senior forskare på RISE, statens forskningsinstitut. Jag har också varit regeringens särskilda utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. När jag var 14 år, så gillade jag att spela rollspel och brädspel. Det var roligt att träffa andra och spela, och efter en kort tid gick jag med i en spelklubb i Göteborg. Jag fick träffa och lära känna andra som delade mina intressen. Klubben var en ideell förening, med stadgar, styrelse och all som hör till. Det var mitt…

Leave a Comment

En gemensam agenda för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Idag presenterade jag den agenda jag tillsammans med kollegor i regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande har arbetat med under en längre tid. Det känns märkligt och inte minst roligt att idag kunna lägga fram det arbete vi i samverkansprogrammet, i dess arbetsgrupp 1 – sammanhållen helhet, och med stöd av programmets processtöd har arbetat med under lång tid. Nedan finns presentationen i inspelad introduktion, och även länkad. Gemensam agenda för kompetensförsörjning och livslångt lärande är ett första kapitel från samverkansprogrammet till regeringen, som samlar sig under en gemensam vision, förutsättningar och förslag på insatser. Till detta kapitel 1 skrivs under våren ett andra kapitel med motsvarande underlag från respektive arbetsgrupp i samverkansprogrammet. På så vis kommer vi att kunna se ett samlat underlag för allt det arbete, de förslag, projekt, insatser, inspel och annat som åstadkommits sedan samverkansprogrammet lanserades under 2019. Arbetet med agendan har berört alla som…

Leave a Comment

On the importance of Digital Public Spaces

This text is from a lecture held at Swedish Innovation Days on January 19 2022. Below is also a recorded version. Today Im going to speak on the importance of digital public spaces and how they relate to democracy. If we want our societies to thrive, we need to make democracy. We need to build and develop democracy in such a way that its not stale or static. We cant let our democratic institutions become simply points of interest in history. We need to live democracy by together exploring, adapting and improving it. Over the past thirty odd years, the internet has evolved and played an integral part in modern society and culture. The internet plays an important part in modern democracies. The internet with all its facets, has become an ever more important environment for democracy to evolve. An important aspect of the internet is that it enables user-generated…

Leave a Comment

Personlig kunskapshantering – nya verktyg och metoder för mitt livslånga lärande

Semeste,r och några lugna dagar med reflektion och läsning, har fått mig att upptäcka för mig helt nya perspektiv, insikter och verktyg för att organisera min egen kunskap och mitt egna livslånga lärande. Det var länge sedan jag doppade tårna i ett område som jag ser har så stora möjligheter att utveckla och förbättra mitt tänkande, och därigenom mitt lärande i stort. Så vad är det jag har snubblat över? Jag kom att läsa Christoffer Strömblads artikel på samma tema, och för den är jag oerhört tacksam. Den gläntade på många dörrar till områden, perspektiv, tänkare, modeller och system som jag tidigare inte känt till eller haft tillräckligt med förståelse för att se nyttan av. Christoffer introducerade mig genom sin artikeln framförallt till begreppet Personal Knowledge Management (PKM) och den oerhört spännande mjukvaran Obsidian. Och precis som Christoffer är jag mycket fascinerad av denna mjukvara, som erbjuder ett sätt att…

Leave a Comment

En reflektion över demokratin, digitaliseringen och det livslånga lärandet

För en tid sedan hade jag möjlighet att inledningstala på Studiefrämjandets årsmöte. Jag reflekterade över demokratin, digitaliseringen och det livslånga lärandet, ett gränsland jag kommit att fundera mycket över de senaste åren såväl i mitt tidigare regeringsuppdrag som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet, som i mitt arbete på RISE. Nedan finns talet inspelat och i text. Jag hoppas med det att väcka tankar om just var vi befinner oss i samhällets digitalisering idag och vad vi kan göra för att se en än starkare demokrati de kommande hundra åren än vad vi haft fram tills idag. Hej, Jag heter Carl Heath och är till vardags utbildningsdirektör på RISE, statens forskningsinstitut. Jag lämnade i höstas ett tvåårigt arbete som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Tack för att ni bjuder in mig till ert möte. Jag tänkte ta…

Leave a Comment

Digital Samhällskunskap 2017 – statistik och reflektioner

Ända sedan jag startade Facebookgruppen Digital Samhällskunskap har jag varit intresserad av gruppen som sådan. För dig som läser detta och inte är medlem i gruppen, så är Facebookgruppen Digital Samhällskunskap mitt försök att bidra till den allmänna folkbildningen i ämnen som handlar om hur digitaliseringen påverkar samhället och dess invånare i stort som smått. Den startade för snart tre år sedan och har växt stadigt över tid. Det började med mestadels mitt engagemang att sprida och dela tankar och idéer, men över tid har den vuxit och idag är det många som bidrar till gruppens innehåll. Men vad händer i gruppen? Hur driver vi den vidare? Hur gör man för att skapa engagemang i en Facebookgrupp? Hur gör man för att se till att gruppen håller god ton i samtal och utgår ifrån generositetsprincipen? Hur gör man många röster hörda? Ett sätt att forma mer kunskap om det är…

Leave a Comment

Vilken digital kompetens behöver beslutsfattare ha?

Jag började tidigare i år att reflektera över vad vi förväntar oss av politiker och ledande beslutsfattare i ett allt mer digitaliserat samhälle. Vad vill vi att de ska kunna? Jag tänkte utveckla tankarna lite mer i ljuset av att allt fler processer i offentlig sektor ställs inför dessa frågor. Vad förväntar vi oss av våra folkvalda politiker med ansvar – vad kan vi förvänta oss att de ska kunna? Vad vill vi att våra politiska företrädare i riksdag och regering, i kommuner och landsting ska kunna, för att kunna möta den digitaliserade samtid vi lever i idag? Och vad förväntar vi oss av våra högsta tjänstemän – generaldirektörer, generalsekreterare, VDar, kommunchefer, förvaltningschefer och andra att kunna? Vad är en rimlig kunskapsnivå? Låt oss göra ett tankeexperiment. I ett hypotetiskt scenario där beslutsfattaren – politikern, tjänstemannen eller direktören – inte kan något om digitalisering alls, inte har egna datorer, telefoner…

Leave a Comment

Mot ett generöst men vasst samtal om samhället

Nu stundar Almedalsveckan, en vecka full av möten, samtal, dialog och debatt. Strax över 4000 seminarier, föredrag, paneldebatter och workshops kommer att äga rum under veckan, och handla om precis allt det som fyller vårt samhälle med liv, rörelse och verksamhet. Allt debatteras och diskuteras. Från ”Hur lär vi lärare programmering och digital kompetens?” till ”Framtidens järnväg – höghastighetsbana Stockholm-Göteborg-Malmö bygger Sverige starkare” och ”Upprop för den fria scenkonsten”. Inte sällan finns det fler än en uppfattning om sakernas natur och hur samhället borde se ut. Vad betyder digitaliseringen för skolan? Behöver vi verkligen höghastighetståg? Varför ska man stötta den fria konsten? När vi debatterar gör vi det av en anledning. Att vi tycker något, vill något. Vi tycker olika, om vad som är viktigt, eller om en fråga är rätt ställd. Vi diskuterar om det borde vara si eller om det borde vara så. Allt detta är rätt och…

Leave a Comment

The Swedish Number

Nu har jag ägnat lunchen åt att utforska vad som händer om man använder The Swedish Number en tid. Det är fascinerande vad en rätt enkel idé kan generera för något, och det säger något om hur vårt uppkopplade samhälle knyter samman folk. Så här skriver Svenska Turistföreningen, som ligger bakom The Swedish Number, om sitt koncept: 250 years ago, in 1766, Sweden became the first country in the world to introduce a constitutional law to abolish censorship. To honour this anniversary, Sweden is now the first country in the world to introduce its own phone number. Call today and get connected to a random Swede, anywhere in Sweden and talk about anything you want. Jag kopplade in mig och väntade en stund. Sen kom det första samtalet. En australiensisk familj som åt middag och hade högtalartelefon på. Vi pratade en del, de intresserade sig för mitt arbete och vad jag gjorde.…

Leave a Comment