Skip to content

Tag: Social Media

En framtid med öppna sociala medier

Vad är grejen med öppna sociala medier? Alltså sådana som inte är designade som en silo, som ett enskilt företag håller ens data bunden i? För de som framförallt har erfarenhet av till exempel Facebook, LinkedIn, X, Instagram eller TikTok är det nästan en konstig fråga. Finns det ens sådana? Jo, det gör det, och jag har börjat experimentera med vad det kan få för praktiska konsekvenser. För att se vad det kan betyda att ha sociala medier som är öppna, och hänger samman genom ett öppet protokoll, så valde jag efter viss vånda att använda WordPress för min blogg igen, efter att ha använt Ghost under något år. Sedan en tid så har WordPress valt att aktivt stödja det öppna protokollet ActivityPub, som bland annat används av tjänster som Mastodon. Eftersom jag är aktiv på Mastodon (titta förbi vettja, jag finns på @carl), så ville jag göra det möjligt…

1 Comment

Reflections from the Nordic Think Tank on Tech and Democracy

The speech below and in the video is from a presentation by me to civil servants from the nordic regulatory authorities in the media sector. The report mentioned can be found here. In our rapidly digitalizing world, the cornerstone of our societies—democracy—finds itself at a critical juncture. The digital age, with its boundless opportunities, also presents a set of challenges that directly impact the very foundation of democratic principles. There’s a pressing need to protect and fortify democracy in this digital era. Not only because it’s the bedrock of our societies but also because it represents the collective will and aspirations of the people. The digital platforms, which were once hailed as harbingers of free speech and open dialogue, are now increasingly becoming arenas of disinformation, propaganda, and even hate speech. The proliferation of such content threatens the integrity of our democratic processes, sowing discord and mistrust among communities. Having…

Leave a Comment

It’s time for an open public discourse

The text below is my translated version of an op ed I wrote in Swedish, and which was published today in the major Swedish newspaper Svenska Dagbladet. Recently, Twitter, perhaps the most important place for digital public discourse in Sweden, ceased to exist. Instead it was replaced by X, a platform with completely different interests and ambitions. The change affects Sweden’s public discourse in a very negative way. To safeguard a democratic dialogue, the public sector, civil society, companies, media and opinion makers need to leave X and instead develop digital conversations based on openness and with society’s and the citizens interests first. For a decade, Twitter has played a central role in Swedish public discourse. Even though Twitter has never been the largest platform, it has been among the most important. It was on Twitter that digital public discourse largely took place. The number of tweets that have given…

Leave a Comment

Debatt i SvD – dags att lämna plattformen X

Idag skriver jag en debattartikel i Svenska Dagbladet där jag menar att det där dags att helt överge plattformen X. Jag ta utgångspunkt från debattartikeln här här för att tänka vidare något utifrån den, samt också ge länkar tillbaka till det jag tidigare skrivit på temat. Det går också att diskutera att diskutera debattartikeln med mig och andra i denna tråd på Mastodon. Bakgrunden till varför jag skrev debattartikeln handlar om min syn på hur vi som samhälle behöver sätta oss i framsätet för samhällets digitala utveckling och forma de digitala rum som samhället behöver. Under min tid som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet mellan 2018-2020 kom jag att få mycket tid att fundera och tänka kring dessa frågor. Vad betydelsen av ett allt mer digitaliserat offentligt samtal är, och hur dess utformning, vilka platser det äger rum på, påverkar förutsättningarna för det. Inte minst frågor kring desinformation,…

Leave a Comment

Time of Change – Now is the Time for an Open Digital Society

Imagine all the squares, streets, parks, and venues you visit or live by in are owned by just one or a few companies. They not only own all these places but also determine what they are to be used for, and who can use them. They decide who can be there and who cannot. Mostly, it’s free rent, for these companies finance everything through advertising. Because of this, all places are designed so that everyone will consume the advertising. In the town hall, the agenda of the municipal council is adapted according to the length of advertising breaks. In the park, you can hear advertisements over the loudspeakers at regular intervals. At the playground, there’s advertising targeted at the very youngest, and at the retirement home, ads for the very oldest. Since it doesn’t cost anything and this has been going on for so long, no one really thinks about…

Leave a Comment

Brytningstid – nu är tiden för ett öppet digitalt samhälle

Föreställ dig att alla torg, parker, och lokaler du besöker eller bor på ägs av bara ett eller ett par företag. De äger inte bara alla platserna, utan bestämmer också vad dessa platser ska användas till, och vem som får använda dem. De bestämmer vem som får vara där och inte. För det mesta är det gratis hyra, för företagen finansierar allt genom reklam. På grund av detta är alla platser utformade så att alla får ta del av reklamen. I kommunhuset är dagordningen på kommunfullmäktige anpassad efter reklampausernas längd. I parken kan man höra reklam i högtalare med jämna mellanrum. På lekplatsen är det naturligtvis reklam riktad till de allra minsta, och på äldreboendet reklam för de allra äldsta. Eftersom det inte kostar något och det hela har hållit på så länge, så är det inte längre någon som tänker på det. Det har blivit det normala. Det bara…

Leave a Comment