Komplexitet, risk och innovation i skolan

I Sverige liksom i många andra länder i västvärlden, anser vi oss ha misslyckats med våra satsningar på skolan trots snart ett decennium av ihärdiga reformer. Jag tror att ett bärande skäl till avsaknaden av stora framsteg, trots reformer, har att göra med på vilket sätt utbildningspolitik bedrivs och på vilket sätt vi förhåller oss […]