Hoppa till innehåll →

Kategori: artikel

Reflektioner över ett demokratiskt samtal i en digital tid

Nedan finns det tal jag höll den 26 oktober vid Göteborgs universitets och Västra Götalandsregionens nationella konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. — I september 2020 avslutade jag efter två års arbete som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och…

Kommentarer stängda

Om det demokratiska samtalet – ett tal till kommunfullmäktige i Västervik

Nedanstående tal hölls vid kommunfullmäktiges sammanträde i Västervik den 23 maj 2022, med anledning av att fullmäktige också bjudit in gymnasieelever att bidra i sammanträdet. Mer om hur de arbetar går att läsa om här. P4 Kalmars morgonprogram pratade med mig inför sammanträdet. Det går att lyssna på 2:11:25 i…

Kommentarer stängda

En gemensam agenda för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Idag presenterade jag den agenda jag tillsammans med kollegor i regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande har arbetat med under en längre tid. Det känns märkligt och inte minst roligt att idag kunna lägga fram det arbete vi i samverkansprogrammet, i dess arbetsgrupp 1 – sammanhållen helhet, och med…

Kommentarer stängda

Personlig kunskapshantering – nya verktyg och metoder för mitt livslånga lärande

Semeste,r och några lugna dagar med reflektion och läsning, har fått mig att upptäcka för mig helt nya perspektiv, insikter och verktyg för att organisera min egen kunskap och mitt egna livslånga lärande. Det var länge sedan jag doppade tårna i ett område som jag ser har så stora möjligheter…

Kommentarer stängda

En reflektion över demokratin, digitaliseringen och det livslånga lärandet

För en tid sedan hade jag möjlighet att inledningstala på Studiefrämjandets årsmöte. Jag reflekterade över demokratin, digitaliseringen och det livslånga lärandet, ett gränsland jag kommit att fundera mycket över de senaste åren såväl i mitt tidigare regeringsuppdrag som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet, som i mitt arbete på…

Kommentarer stängda

Digital Samhällskunskap 2017 – statistik och reflektioner

Ända sedan jag startade Facebookgruppen Digital Samhällskunskap har jag varit intresserad av gruppen som sådan. För dig som läser detta och inte är medlem i gruppen, så är Facebookgruppen Digital Samhällskunskap mitt försök att bidra till den allmänna folkbildningen i ämnen som handlar om hur digitaliseringen påverkar samhället och dess…

Kommentarer stängda

The Swedish Number

Nu har jag ägnat lunchen åt att utforska vad som händer om man använder The Swedish Number en tid. Det är fascinerande vad en rätt enkel idé kan generera för något, och det säger något om hur vårt uppkopplade samhälle knyter samman folk. Så här skriver Svenska Turistföreningen, som ligger bakom The…

Kommentarer stängda